Laboratory for Dynamics of Machines and Structures

Učbenik: Programiranje in numerične metode v ekosistemu Pythona

Ta učbenik je v izvorni obliki t. i. izvršljiv učbenik. Gre za nov tip učbenikov, kjer sta tekst in koda združena v en dokument; bralec pa bere in poganja kodo, pri čemer lahko kodo in tekst poljubno spreminja. Bralec izvršljivega učbenika ima na razpolago vse izvorne datoteke.
Ta izvršljivi učbenik je prosto dostopen na spletnem naslovu https://github.com/jankoslavic/pypinm. Dostopen pa je tudi v pdf obliki(trenutna verzija), kateri je konverzija izvornih datotek; pri tej konverziji se izgubi izvršljivost, interaktivnost in delno tudi oblika. Bralcu torej priporočam, da uporablja izvršljiv spletni učbenik, ki se tudi sproti posodablja.
Učbenik je namenjen študentom pri predmetih Numerične metode ter Programiranje in numerične metode, ki se izvajata na Fakulteti za strojništvo, Univerze v Ljubljani.
Avtor

Professor

Janko Slavič, PhD

  janko.slavic@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 226
jankoslavic     jankoslavic    

Učbenik: Dinamika, mehanska nihanja in mehanika tekočin

Učbenik je nastal iz želje, da bi študentje Fakultete za strojništvo, Univerze v Ljubljani, pri predmetu Tehniška mehanika 2 imeli učbenik, ki bi v čimvečji meri pokrival študijsko snov.
Vsako posamezno poglavje najprej obravnava teoretično ozadje, ki je potrebno za razumevanje obravnavane tematike; pri tem se vedno navezujemo na predhodno predstavljeno znanje v učbeniku. Teoretičnemu delu sledi natančen zgled s pojasnjenim postopkom reševanja. Vsako poglavje se zaključi z nalogami, ki imajo podane rešitve, ne pa tudi postopkov.
S pomočjo učbenika danes večina študentov opravi izpit v obliki sprotnega študija. To med drugim pomeni, da vsak teden prek spletnega sistema moj.ladisk.si sproti rešujejo domače naloge.
[Dinamika, mehanska nihanja in mehanika tekočin - prva tri poglavja]
[Popravki 1. izdaje] [Popravki 2. izdaje]
Avtor

Professor

Janko Slavič, PhD

  janko.slavic@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 226
jankoslavic     jankoslavic    

Učbenik: Mehanska nihanja - 1. del

V učbeniku se prepletajo avtorjeve izkušnje z osnovnimi teoretičnimi izvajanji, ki jih bralec lahko najde v vsaki knjigi o mehanskih nihanjih. Avtor prične z osnovami mehanskih nihanj, ki vsebujejo kratek zgodovinski pregled, njihovo razvrstitev in pojasni pristop k modeliranju nihajočih sistemov. Nato v dveh obširnih poglavjih predstavi lastna in vsiljena nihanja sistemov z eno prostostno stopnjo, učbenik pa zaključi s poglavjem o nihanjih sistemov z več prostostnimi stopnjami. Teoretičnim izvajanjem so dodani značilni zgledi, na koncu poglavij pa tudi rešeni primeri in pregledna vprašanja.
[Mehanska nihanja - 1.del: kazalo]
Avtor

Professor

Miha Boltežar, PhD

  miha.boltezar@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 608