Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 
Obdelava merilnih podatkov na napravi za balansiranje rotorjevAbstract
Na obstoječi napravi za balansiranje rotorjev je potrebno razviti uporabniški vmesnik, ki omogoča analizo in prikaz izmerjenih podatkov. Za zajem merilnih veličin se uporabi PLC krmilnik (Beckhoff) skupaj s pripadajočimi merilnimi moduli. Sočasno z merjenjem je potrebno znotraj programskega jezika Python razviti uporabniški vmesnik, v katerem poteka analiza podatkov in prikaz rezultatov.