Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 
Frekvenčna triangulacija za identifikacijo polnega polja prostorskih obratovalnih oblik​
 D. Gorjup, J. Slavič and M. Boltežar
Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. 133, p. 106287, August 2019

download pdf   video   http://doi.org/10.1016/j.ymssp.2019.106287

Več raziskav na temo: optical methods,
Povzetek
Zaradi omejitev digitalnih slikovnih sistemov smo pri uporabi hitrih kamer za merjenje vibracij običajno omejeni na identifikacijo pomikov v ravnini slikovnega zaznavala. Informacijo o globini opazovane scene, ki je izgubljena pri zajemu dvodimenzionalnih posnetkov, je mogoče rekonstruirati z uporabo uveljavljene metode 3D korelacije digitalnih slik, pri čemer pa je vidno polje meritve še vedno tipično omejeno na eno samo ploskev, vidno v paru stereo kamer. V tem delu je predstavljena metoda identifikacije 3D obratovalnih oblik, ki temelji na triangulaciji slikovnih podatkov v frekvenčni domeni. Razvit je matematični model perspektivne transformacije majhnih harmonskih pomikov v frekvenčni domeni, na podlagi katerega so meritve več pogledov hitre kamere povezane s prostorskimi amplitudnimi spektri opazovane kinematike. Predstavljena metoda omogoča identifikacijo prostorskih majhnih harmonskih pomikov merjenca poljubne geometrije v frekvenčni domeni z uporabo ene same, premikajoče hitre kamere, pri čemer je vidno polje meritve razširjeno v primerjavi z obstoječimi slikovnimi metodami merjenja vibracij.
Authors

Asistent

Domen Gorjup, dr.

  Ladisk, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
  domen.gorjup@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 227
domengorjup    
Scholar Home Xs

Profesor

Janko Slavič, dr.

  Ladisk, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
  janko.slavic@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 226
jankoslavic     jankoslavic    
Scholar Home Xs

Profesor

Miha Boltežar, dr.

  Ladisk, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
  miha.boltezar@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 608
Scholar Home Xs