Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 
Ekvivalentnost harmonskih in impulznih obremenitev v vibracijskem utrujanju
 P. Ogrinec, J. Slavič and M. Boltežar
Journal of Mechanical Engineering 65(2019)11-12, 631-640

download pdf   http://doi.org/10.5545/sv-jme.2019.6197
Povzetek
V vibracijskem utrujanju se tipično srečujemo s tremi tipi obremenitev: naključnimi, harmonskimi in impulznimi. V praksi pa so možne vse njihove kombinacije. Dobo trajanja je mogoče analizirati v frekvenčni ali časovni domeni. Ta raziskava se osredotoča na teoretično analizo ekvivalentnosti harmonskih in impulznih obremenitev za primer sistema z eno prostostno stopnjo, ki potrjuje uporabnost impulznih testiranj za potrebe vibracijskega utrujanja. V tem delu je prikazano razmerje med impulznimi in harmonskimi obremenitvami, ki je povezano z dinamskimi lastnostmi strukture (npr., dušenje, lastna frekvneca). Na podlagi teoretične analize, je bilo zasnovano preskuševališče tako za impulzna, kot za harmonska vibracijska testiranja, ki so potrdila teoretično analizo. Z uporabo modalne dekompozicije se lahko teoretična analiza na nivoju sistema z eno prostostno stopnjo prevede na sistem z več prostostnimi stopnjami.
Authors


Primož Ogrinec, dr.

  
  
  

Profesor

Janko Slavič, dr.

  Ladisk, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
  janko.slavic@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 226
jankoslavic     jankoslavic    
Scholar Home Xs

Profesor

Miha Boltežar, dr.

  Ladisk, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
  miha.boltezar@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 608
Scholar Home Xs