Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 
Karakterizacija dinamskih lastnosti statorskega sklopa direktnega kolesnega pogona

Diploma thesis, LADISK, Faculty of Mech Eng, Univ of Ljubljana, October 2019

http://www.fs.uni-lj.si