Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 
SciPy 1.0: temeljni algoritmi za znanstvene preračune v Pythonu
 P. Virtanen, R. Gommers, TE Oliphant and J. Slavič et al.
Nature Methods (2020)

http://doi.org/10.1038/s41592-019-0686-2
Povzetek
SciPy je odprtokodna znanstvena numerična knjižnica za programski jezik Python. Od prve izdaje leta 2001, je SciPy postal de facto standard za razvoj znanstvenih algoritmov v Python-u. Pri razvoju kode je sodelovalo več kot 600 različnih avtorjev. Na SciPy temelji več tisoč odvisnih paketov, je vključen v več kot 100 tisoč različnih repozitorijev na spletu in ima skoraj 20 milijonov prenosov na leto. V tem delu so predstavljene razvojne prakse, ki so vodile do izdaje verzije 1.0 in tudi nekateri zadnji tehnični detajli.
Authors


,

  
  
  


,

  
  
  


,

  
  
  

Profesor

Janko Slavič, dr.

  Ladisk, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
  janko.slavic@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 226
jankoslavic     jankoslavic    
Scholar Home Xs