Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 
Na termoelastičnosti temelječa identifikacija modalne poškodovanosti
 L. Capponi, J. Slavič, G. Rossi and M. Boltežar
International Journal of Fatigue (2020)

download pdf   http://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2020.105661

Več raziskav na temo: vibration fatigue, optical methods,
Povzetek
Odziv linearnih dinamskih struktur je mogoče razstaviti na modalne komponente, kjer je vsaka lastna frekvenca predstavljena z ustrezno nihajno obliko in parametrom dušenja. Ta raziskava nedavno predstavljeno obravnavo vibracijsko poškodovanost v obliki modalne dekompozicije nadgrajuje s teorijo termoelastičnosti. S predlagano metodo lahko termično kamero uporabimo za prepoznavanje intenzitete poškodovanosti določene nihajne oblike. Predlagana metoda je predstavljena v okviru naključno in več-osno vzbujene dinamske strukture. Prikazano je, da je mogoče intenzivnost posameznega vira utrujenosti jasno povezati s strukturno dinamiko same strukture.
Authors


Lorenzo Capponi,

  University of Perugia, Department of Engineering
  
  

Profesor

Janko Slavič, dr.

  Ladisk, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
  janko.slavic@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 226
jankoslavic     jankoslavic    
Scholar Home Xs

Professor

Gianluca Rossi, dr.

  University of Perugia, Department of Engineering
  
  

Profesor

Miha Boltežar, dr.

  Ladisk, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
  miha.boltezar@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 608
Scholar Home Xs