Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 
Procesni parametri za FFF 3D natisnjene prevodnike za aplikacije v senzoriki
 T. Barši Palmić, J. Slavič and M. Boltežar
Sensors (2020), 20(16), 4542

download pdf   http://doi.org/10.3390/s20164542

Več raziskav na temo: 3D printing,
Povzetek
Z nedavnim razvojem aditivnih tehnologij so se pojavile nove možnosti za izdelavo pametnih struktur. Nedavno so bila predstavljena zaznavala, natisnjena s FFF 3D tiskalniki v enem procesu. Senzorji, ki merijo dinamične mehanske količine, kot so deformacija, sila in pospešek, običajno zahtevajo prevodne filamente z razmeroma visoko električno upornostjo. Za popolnoma vgrajene senzorje v FFF dinamičnih strukturah je potrebno natisniti tudi povezovalne električne vodnike. V nasprotju s senzorji morajo imeti vodniki sorazmerno nizko upornost, ki je omejena z razpoložljivostjo visoko prevodnih FFF materialov in procesnimi pogoji. To delo obravnava prevoden FFF filament Electrifi za uporabo v natisnjenih električnih vodnikih. Vpliv parametrov procesa tiskanja na električno prevodnost je temeljito preučen (šest parametrov, >40 vrednosti parametrov, >200 prevodnih vzorcev) za doseganje najvišje prevodnosti natisnjenih vodnikov. Poleg tega se preveri tudi vpliv izolacije prevodnikov in segrevanje prevodnega materiala po tisku. Eksperimentalni rezultati so nam omogočili vpogled v mehanizme nastanka prevodne mreže in njeno degradacijo. Z optimalno strategijo tiska je bila dosežena upornost 40% nižja od nazivne vrednosti filamenta. Z novim vpogledom v električno vedenje prevodnega materiala se lahko izvede optimizacija procesa in vzpostavi nove strategije konstruiranja za tisk FFF funkcionalnih pametnih struktur v enem procesu.
Authors

Raziskovalec

Tibor Barši Palmić, dr.

  Ladisk, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
  tibor.barsi@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 228
tibor-barsi    
Scholar Home Xs

Profesor

Janko Slavič, dr.

  Ladisk, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
  janko.slavic@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 226
jankoslavic     jankoslavic    
Scholar Home Xs

Profesor

Miha Boltežar, dr.

  Ladisk, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
  miha.boltezar@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 608
Scholar Home Xs