Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 
Eksperimentalna identifikacija dinamične piezoupornosti struktur izdelanih s ciljnim nalaganjem
 M. Arh, J. Slavič and M. Boltežar
Additive Manufacturing, 36:101493, December 2020

download pdf   video   http://doi.org/10.1016/j.addma.2020.101493

Več raziskav na temo: 3D printing,
Povzetek
Tehnologija ciljnega nalaganja obeta izdelavo vgrajenih piezoupornih dinamičnih zaznaval, vendar eksperimentalno nepoznavanje dinamične piezoupornosti omejuje znanstveni in aplikativen razvoj. Dinamična piezoupornost 3D natisnjenih struktur je zahtevna za proučevanje zaradi: strukturne anizotropije, nehomogenosti, velikega števila procesnih parametrov 3D tiskanja, nehomogenosti električnega/napetostnega/deformacijskega polja. Poleg tega je lahko piezoupornost odvisna od frekvence mehanske obremenitve in temperature. Predstavljena raziskava predlaga eksperimentalno metodo za identifikacijo dinamične piezoupornosti enosmerno natisnjenih vzorcev. Metoda temelji na Bridgmanovem modelu piezoupornosti in je razširjena na dinamične razmere. Z eno samo meritvijo se identificira mehanska napetost v vzorcu, začetna specifična upornost in koeficient piezoupornosti v frekvenčni domeni. Uporabnost metode je eksperimentalno preverjena na treh različnih vzorcih z različnimi orientacijami električne in mehanske obremenitve. Koeficiente piezoupornosti identificirane s predlagano metodo se lahko uporabi v analitičnih in numeričnih modelih vgrajenih dinamičnih zaznavalih izdelanih s ciljnim nalaganjem in podobnih aplikacijah.
Authors

Predrazvoj

Matic Arh, dr.

  Gorenje d.d.
  
  
Scholar Home Xs

Profesor

Janko Slavič, dr.

  Ladisk, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
  janko.slavic@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 226
jankoslavic     jankoslavic    
Scholar Home Xs

Profesor

Miha Boltežar, dr.

  Ladisk, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
  miha.boltezar@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 608
Scholar Home Xs