Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 
Primerjava razširjene in standardne transformacije virtualne točke na kompleksni testni strukturi
 T. Bregar, A. El Mahmoudi, G. Čepon, D. J. Rixen and M. Boltežar
Experimental Techniques, August 2020

download pdf   http://doi.org/10.1007/s40799-020-00398-1
Povzetek
Transformacija virtualne točke omogoča eksperimentalno identifikacijo celotne matrike frekvenčno prenosnih funkcij (FPF) s projiciranjem izmerjenih pomikov na deformacije strukture v spoju. Transformirane virtualne FPF so bile že uspešno uporabljene v frekvenčnem podstrukturiranju, vendar je transformacija zelo občutljiva na majhna odstopanja na in usmerjenosti udarcev, kot tudi na odstopanja v občutljivosti in položaju uporabljenih senzorjev. Napake, povezane s postavitvijo senzorjev, lahko zmanjšamo z uporabo razširjenega transformacije. Razširjena transformacija virtualne točke omogoča projekcijo neposredno izmerjenega rotacijskega odziva na deformacije strukture v spoju. Kombinacijo pomikov in rotacij se doseže z uporabo rotacijske utežne matrike, ki je oblikovana tako, da zmanjša normalo celotnih pomikov zaradi rotacijskih ostankov na virtualni točki za vsak rotacijski senzor. Direktno merjene rotacije se meri z piezoelektričnim rotacijskim merilnikom pospeška. V tem prispevku je raziskana uporaba razširjene transformacije virtualne točke in njene prednosti na kompleksni testni strukturi. Obe transformaciji, standardna in razširjena, sta uporabljeni na primeru frekvenčnega podstrukturiranja.
Authors

Direktor predrazvoja

Tomaž Bregar, dr.

  Gorenje d.d.
  
  


,

  
  
  

Profesor

Gregor Čepon, dr.

  Ladisk, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
  gregor.cepon@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 229
Scholar Home Xs


,

  
  
  

Profesor

Miha Boltežar, dr.

  Ladisk, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
  miha.boltezar@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 608
Scholar Home Xs