Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 
Predikcija polnega polja FPF iz šumnih meritev hitre kamere z uporabo metode dinamskega podstrukturiranja
 T. Bregar, K. Zaletelj, G. Čepon, J. Slavič and M. Boltežar
Mechanical Systems and Signal Processing, 2020

download pdf   http://doi.org/10.1016/j.ymssp.2020.107263

Več raziskav na temo: optical methods,
Povzetek
Uporaba hitre kamere v strukturni dinamiki za identifikacijo pomikov postaja prepričljiva alternativa merilnikom pospeškov ter laserskim vibrometrom. Identificirani pomiki z optičnih sistemov v splošnem izkazujejo visoko raven šuma, še posebej v visokofrekvenčne območju, kjer so amplitude pomikov relativno majhne. Z uporabo lastnih vrednosti, identificiranih z merilnikom pospeškov, je možno identificirati tudi lastne oblike v frekvenčnem območju kjer je šum prevladujoč. Identificirane modalne oblike lahko nato uporabimo za oceno frekvenčno prenosnih funkcij (FPF) celotnega merilnega območja. Izkaže se, da rekonstrukcija FPF na tak način, ni konsistentna v visokofrekvenčnem območju. V tem prispevku je predlagana nova metodologija za izboljšano eksperimentalno oceno FPF z uporabo pristopa dinamičnega podstrukturiranja. S hibridno metodo za kombiniranje ekvivalentnih modelov je ustvarjen hibridni model na podlagi dveh različnih eksperimentalnih modelov. Prvi model predstavljajo rekonstruirani FPF identificirani s hitro kamero, ki prispevajo prostostne stopnje, drugi model pa predstavljajo meritve pospeška, ki zagotavljajo natančne dinamske značilnosti. Numerični model ni potreben za izdelavo hibridnega modela. Eksperimentalna validacija kaže na večjo natančnost ocenjenih FPF hibridnega modela, zlasti v visokofrekvenčnem območju.
Authors

Direktor predrazvoja

Tomaž Bregar, dr.

  Gorenje d.d.
  
  

Asistent

Klemen Zaletelj, dr.

  Ladisk, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
  klemen.zaletelj@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 228
klemengit    
Scholar Home Xs

Profesor

Gregor Čepon, dr.

  Ladisk, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
  gregor.cepon@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 229
Scholar Home Xs

Profesor

Janko Slavič, dr.

  Ladisk, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
  janko.slavic@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 226
jankoslavic     jankoslavic    
Scholar Home Xs

Profesor

Miha Boltežar, dr.

  Ladisk, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
  miha.boltezar@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 608
Scholar Home Xs