Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 
Identifikacija modalnih parametrov v bližini vozlov modalnih oblik z uporabo različnih tipov odzivnih modelov
 M. Pogačar, T. Bregar, G. Čepon and M. Boltežar
Measurement, 2020

download pdf   http://doi.org/10.1016/j.measurement.2020.108793
Povzetek
Eksperimentalna modalna analiza (EMA) je dobro uveljavljeni postopek za določanje modalnih parametrov strukture. Običajno vzbujanje izvajamo s točkovno silo in merimo translacijski odziv. Pri izvedbi eksperimentalne modalne analize se lahko pojavijo težave z zanesljivostjo identificiranih moralnih parametrov, kadar se referenčna točka nahaja v bližini vozlov modalnih oblik. Ta problem lahko rešujemo z izvedbo meritev v več referenčnih točkah, vendar pri tem ni zagotovljeno, da se dodatne točke ne nahajajo v bližini katerega izmed ostalih vozov modalnih oblik. V tej raziskavi bomo predlagali novo metodologijo za identifikacijo modalnih parametrov, ki temelji na meritvah različnih tipov odzivnih modelov v eni referenčni točki. Tovrstni pristop lahko obravnavamo kot alternativo uveljavljenemu postopku izvedbe meritev v več referenčnih točkah. Ideja temelji na kombinaciji odzivnih modelov, ki jih v eni referenčni točki pridobimo z različnimi tipi senzorjev (npr. translacijski in rotacijski), pri katerih vozli odzivnih modalnih oblik ne sovpadajo. Metoda Least-Squares Frequency-Domain (LSFD) je prirejena z upoštevanjem relacij med pridobljenimi odzivnimi modeli. Predlagana metodologija je eksperimentalno validirana na homogenem aluminijastem nosilcu. Kljub temu, da se izbrana referenčna točka nahaja v bližini vozlov, rezultati kažejo uspešno modalno identifikacijo in povečanje konsistentnosti identificiranih modalnih konstant.
Authors

Asistent

Miha Pogačar, dr.

  Ladisk, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
  miha.pogacar@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 614

Direktor predrazvoja

Tomaž Bregar, dr.

  Gorenje d.d.
  
  

Profesor

Gregor Čepon, dr.

  Ladisk, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
  gregor.cepon@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 229
Scholar Home Xs

Profesor

Miha Boltežar, dr.

  Ladisk, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
  miha.boltezar@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 608
Scholar Home Xs