Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 
Slikanje spektralnih komponent z več pogledi za identifikacijo 3D obratovalnih oblik
 D. Gorjup, J. Slavič, A. Babnik and M. Boltežar
Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. 152, p. 107456, May 2021

download pdf   video   https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2020.107456

Več raziskav na temo: optical methods,
Povzetek
Za optično merjenje visokofrekvenčnih vibracij na podlagi digitalnih slik z uveljavljenimi metodami potrebujemo zmogljive hitre kamere. Nedavno je bila predstavljena alternativna metoda merjenja spektralnih komponent optičnega toka (SOFI), ki omogoča izvajanje tovrstnih meritev z digitalnimi kamerami za zajem mirujočih slik. To delo razširi metodo SOFI tako, da omogoča meritve prostorskih obratovalnih oblik pri visokofrekvenčnih vibracijah. To je doseženo z uporabo nadzorovano harmonsko pulzirajoče osvetlitve in analogne Fourierove transformacije sivinskih vrednosti elementov digitalnih slik na slikovnem zaznavalu pri več pogledih iz različnih zornih kotov. Dobljene spektre pomikov in informacije o geometriji merjenca uporabimo pri triangulaciji v frekvenčni domeni, s čimer rekonstruiramo podatke o prostorskih obratovalnih oblikah nihajoče strukture. Z vsakim dodatnim pogledom pri zajemu digitalnih slik je vidno polje optične meritve razširjeno, razmerje med koristnim signalom in naključnim šumom v rezultatu pa se poveča. Za linearne, časovno invariantne mehanske strukture pri stacionarnem vzbujanju predstavljena metoda omogoča merjenje visokofrekvenčnih 3D vibracij z eno samo monokromatsko digitalno kamero. Odziv merjenca je na slikovnem zaznavalu merjen neposredno v frekvenčni domeni. Količina zajetih podatkov in čas obdelave meritev sta tako za nekaj velikostnih redov nižja kot pri uveljavljenih merilnih metodah na podlagi digitalnih slik.
Authors

Asistent

Domen Gorjup, dr.

  Ladisk, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
  domen.gorjup@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 227
domengorjup    
Scholar Home Xs

Profesor

Janko Slavič, dr.

  Ladisk, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
  janko.slavic@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 226
jankoslavic     jankoslavic    
Scholar Home Xs

Raziskovalec

Aleš Babnik, dr.

  Kolt, Faculty of Mechanical Engineering, University of Ljubljana
  ales.babnik@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 151

Profesor

Miha Boltežar, dr.

  Ladisk, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
  miha.boltezar@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 608
Scholar Home Xs