Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 
Časovno kratko vrednotenje vibracijske poškodbe pri nestacionarnem vzbujanju z ozirom na strukturno dinamiko
 A. Zorman, J. Slavič and M. Boltežar
International Journal of Fatigue, 2021

download pdf   https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2021.106178

Več raziskav na temo: vibration fatigue,
Povzetek
Strukturna dinamika omogoča določitev odziva sistema na dinamično vzbujanje. Ob predpostavki stacionarnosti in normalne porazdelitve vzbujanja se vibracijska poškodba lahko oceni z uporabo frekvenčnih cenilk poškodovanosti. Članek sloni na `narrowband` frekvenčni cenilki poškodovanosti, pri čemer se z vpeljavo časovno kratke poškodovanosti uporabnost cenilke razširi na področje nestacionarnega vzbujanja. Dolžina časovnega okna je pogojena s strukturno dinamiko (t.j., lastna frekvenca, dušenje) obravnavanega sistema, kar je podprto s podrobnim numeričnim modelom. Ustreznost predlagane metode je eksperimentalno podkrepljena.
Authors


Profesor

Janko Slavič, dr.

  Ladisk, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
  janko.slavic@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 226
jankoslavic     jankoslavic    
Scholar Home Xs

Profesor

Miha Boltežar, dr.

  Ladisk, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
  miha.boltezar@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 608
Scholar Home Xs