Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 
Identifikacija obratovalnih oblik s pomočjo korelacije digitalnih slik in lasersko-formiranega pikčastega vzorca
 K. Zaletelj, V. Agrež, J. Slavič, R. Petkovšek and M. Boltežar
Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. 161, p. 107899, December 2021

download pdf   https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2021.107899

Več raziskav na temo: optical methods,
Povzetek
Izvedba identifikacije pomikov s pomočjo korelacije digitalnih slik (ang. Digital Image Correlation) zahteva prisotnost pikčastega vzorca, zaradi česar je potrebna modifikacija strukture (npr. nanos barve). Predstavljena je izboljšana metoda za formiranja laserskega pikčastega vzorca na površini relativno velike strukture. Pikčast vzorec se na površini formira zaradi interference laserske svetlobe, kot posledica hrapavosti površine in osvetljevanja z lasersko svetlobo. Modifikacije površine zato niso potrebne. Inte rferenčni vzorec, ki ga povzroči odbijajoča svetloba od hrapave površine je sestavljen iz svetlih pik, ki se pomikajo skupaj s strukturo. Velikost pik določa hrapavost površine, postavitev eksperimenta in optičnega sistema. Raziskava predstavljene metode je potekala na treh eksperimentalnih primerih: dve meritvi gibanja togega telesa in meritev nihajnih oblik celega vidnega polja. Eksperimenti so pokazali, da je gibanje mogoče identificirati tudi, ko so amplitude nihanja v območju 0,1 µm (območje ene tisočinke slikovnega elementa). Raziskava je pokazala, da je identifikacija s pomočjo nanešenega pikčastega vzorca sicer bolj natančna, a bi z nadaljnjim razvojem predstavljena metoda lahko postala dobra alternativa.
Authors

Asistent

Klemen Zaletelj, dr.

  Ladisk, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
  klemen.zaletelj@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 228
klemengit    
Scholar Home Xs

Docent

Vid Agrež, dr.

  Folas, Faculty of Mechanical Engineering, University of Ljubljana
  vid.agrez@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 243

Profesor

Janko Slavič, dr.

  Ladisk, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
  janko.slavic@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 226
jankoslavic     jankoslavic    
Scholar Home Xs

Profesor

Rok Petkovšek, dr.

  Folas, Faculty of Mechanical Engineering, University of Ljubljana
  rok.petkovsek@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 615

Profesor

Miha Boltežar, dr.

  Ladisk, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
  miha.boltezar@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 608
Scholar Home Xs