Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 
Merjenje strukturne admitance z akustičnimi merilnimi metodami v okviru metodologije dinamskega podstrukturiranja
 D. Ocepek, M. Kodrič, G. Čepon and M. Boltežar
Applied Acoustics, 2021

download pdf   https://doi.org/10.1016/j.apacoust.2021.108115
Povzetek
Kot alternativo konvencionalnim metodam za merjenje polja pomikov strukture lahko uporabimo akustično holografijo v bližnjem polju (NAH). Metoda je vsestransko uporabna, saj omogoča neposredno in brezdotično merjenje pomika v tridimenzionalnem prostoru zgolj na osnovi ene same meritve akustičnega polja. Robustnost metode je omejena s slabo pogojenostjo problema inverzne akustike, kar običajno odpravljamo z uporabo regularizacijskih tehnik ali metod separacije akustičnega polja, s čimer uspešno omilimo vpliv šuma in tujih zvočnih virov na rekonstruiran odziv strukture. Uporaba opisanih tehnik temelji zgolj na meritvah akustičnega polja. V tem delu je predlagan alternativen pristop, s katerim je mogoče izboljšati konsistentnost strukturne admitance, identificirane po metodi NAH. Predlagana je sklopitev dinamskega odziva, rekonstruiranega z metodo NAH v širokem naboru prostostnih stopenj, z manjšim naborom diskretnih meritev, ki jih opravimo z bolj zanesljivo in na šum manj dovzetno merilno metodo (npr. piezoelektrični pospeškomer ali laserski vibrometer). Tako dobljen hibridni dinamski model podeduje gosto prostorsko diskretizacijo metode NAH in natančne dinamske lastnosti zanesljive merilne metode. Za potrebe sklapljanje obeh dinamskih modelov je uporabljena metoda mešanja ekvivalentnih modelov (SEMM). Robustnost in natančnost predlaganega postopka sta prikazana na eksperimentalnem primeru.
Authors

Raziskovalec

Domen Ocepek, dr.

  Ladisk, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
  domen.ocepek@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 229

Asistent

Miha Kodrič, dr.

  Ladisk, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
  miha.kodric@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 614

Profesor

Gregor Čepon, dr.

  Ladisk, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
  gregor.cepon@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 229
Scholar Home Xs

Profesor

Miha Boltežar, dr.

  Ladisk, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
  miha.boltezar@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 608
Scholar Home Xs