Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 
Modelno posodabljanje lokaliziranih parametrov z uporabo metode korelacije digitalnih slik
 K. Zaletelj, J. Slavič and M. Boltežar
Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. 164, p. 108287, February 2022

download pdf   https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2021.108287

Več raziskav na temo: optical methods,
Povzetek
Posodabljanje numeričnega modela za namen nadzorovanja stanja strukture ali izboljšanja reprezentacije strukture zahteva identifikacijo velikega števila parametrov. Meritve s hitro kamero imajo, z veliko prostorsko gostoto informacij a nizkim dinamičnim razponom, potencial za identifikacijo velikega števila parametrov v nasprotju z meritvami s pospeškomeri, kjer je prostorska gostota informacij nizka, dinamični razpon visok, strukturi pa dodajo maso. V tej raziskavi so bile uporabljene modalne oblike polnega polja pridobljene na podlagi meritev s hitro kamero, kar je privedlo do predoločenega optimizacijskega problema. Ker imajo meritve s hitro kamero nižji dinamski razpon kot meritve s pospeškomeri in ker je razmerje med uporabnim signalom in šumom nižje kjer je amplituda modalne oblike nizka, so bile uporabljene uteži, specifične za posamezno lokacijo na strukturi. Numerični in realni eksperiment sta pokazala, da pozicija pospeškomera vpliva na uspešnost posodabljanja, težava, ki se pri hitri kameri ne pojavi. Raziskava je pokazala, da modelno posodabljanje s pomočjo hitre kamere, zaradi prostorske predoločenosti, vrne znatno boljše rezultate kot posodabljanje na podlagi meritev s pospeškomeri.
Authors

Asistent

Klemen Zaletelj, dr.

  Ladisk, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
  klemen.zaletelj@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 228
klemengit    
Scholar Home Xs

Profesor

Janko Slavič, dr.

  Ladisk, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
  janko.slavic@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 226
jankoslavic     jankoslavic    
Scholar Home Xs

Profesor

Miha Boltežar, dr.

  Ladisk, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
  miha.boltezar@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 608
Scholar Home Xs