Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 
3D natisnjene strukture s sposobnostjo samozavedanja vibracijske poškodovanosti
 M. Palmieri, J. Slavič and F. Cianetti
Additive Manufacturing, Volume 47, 2021

download pdf   https://doi.org/10.1016/j.addma.2021.102303

Več raziskav na temo: 3d printing, vibration fatigue,
Povzetek
Nedavni napredek aditivne proizvodnje s tehnologijo ekstrudiranje termoplastičnih materialov (ETM) omogoča 3D-tisk vgrajenih zaznaval, kar vodi do enostavne in ugodne proizvodnje pametnih struktur. Medtem ko so enoprocesna zaznavala izdelana z ETM za zaznavanje dinamičnih deformacij že raziskana, je samozavedanje vibracijske poškodovanosti še treba raziskati. Znanstveni članek primerja dve različni metodi identifikacije poškodovanosti (t.j. metode vršnega odziva in metode upada lastne frekvence). Ugotovljeno je bilo, da metoda upada lastne frekvence zanesljivo oceni poškodovanost; poškodba je bila pravilno ugotovljena tudi v primeru, ko je bil zaznavalni element natisnjen v območju inicialne razpoke in je bil zato med preizkusom znatno poškodovan.
Authors


Massimiliano Palmieri,

  University of Perugia, Department of Engineering
  
  

Profesor

Janko Slavič, dr.

  Ladisk, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
  janko.slavic@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 226
jankoslavic     jankoslavic    
Scholar Home Xs

Associate Professor

Filippo Cianetti, dr.

  University of Perugia, Department of Engineering