Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 
Dinamska razširitev z mešanjem ekvivalentnih modelov: od omejenega števila točk do polnega dinamskega odziva
 M. Kodrič, T. Bregar, G. Čepon and M. Boltežar
Measurement, 2022

download pdf   https://doi.org/10.1016/j.measurement.2021.110522
Povzetek
Dinamski odziv visoke ločljivosti je pomemben za karakterizacijo dinamskih lastnosti sistema. Meritve, ki vključujejo le omejeno število točk, se lahko razširijo na neizmerjene lokacije z uporabo aproksimacijskih ali razširitvenih metod, ki temeljijo na vključevanju numeričnih modelov. Nedavno je bila predstavljena nova razširitvena metoda z mešanjem ekvivalentnih modelov (SEMM), kjer prostostne stopnje numeričnega modela predstavljajo osnovo za razširitev eksperimentalnega modela v frekvenčni domeni. Z uporabo idej dinamskega podstrukturiranja povežemo eksperimentalni in numerični modeli, končni hibridni model pa vsebuje dinamske lastnosti obeh modelov. Kljub razširjenosti metode SEMM v najrazličnejših aplikacijah, še vedno ne obstaja celovita fenomenološka analiza, kjer bi preučili vpliv parametrov metode na konsistentnost hibridnega modela in s tem natančnost procesa širitve. V tem članku smo poiskali odgovor na to vprašanje preko vrednotenja natančnosti razširjanja z metodo SEMM, s poudarkom na vplivu oblike numeričnega modela. Preučili smo možnost uvedbe kvaziekvivalentnih numeričnih modelov, ki se lahko od realnega stanja razlikujejo tako glede masnih in togostih lastnosti ter tudi glede na geometrijo in robne pogoje. Parametrična analiza je bila izvedena na realnem primeru kompleksnega gospodinjskega aparata, kjer smo uspeli identificirati najbolj vplivne parametre na natančnost procesa širitve z metodo SEMM. Analiza je pokazala, da je mogoče doseči natančno razširitev z majhnim številom eksperimentalnih točk le v primeru, ko so te točke enakomerno razpršene po analiziranem sistemu.
Authors

Asistent

Miha Kodrič, dr.

  Ladisk, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
  miha.kodric@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 614

Direktor predrazvoja

Tomaž Bregar, dr.

  Gorenje d.d.
  
  

Profesor

Gregor Čepon, dr.

  Ladisk, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
  gregor.cepon@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 229
Scholar Home Xs

Profesor

Miha Boltežar, dr.

  Ladisk, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
  miha.boltezar@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 608
Scholar Home Xs