Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 
Metoda mešanja ekvivalentnih modelov v modalni domeni
 M. Pogačar, D. Ocepek, F. Trainotti, G. Čepon and M. Boltežar
Mechanical Systems and Signal Processing, 2022

download pdf   https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2022.109239
Povzetek
Hibridno modeliranje se vse pogosteje uporablja za napovedovanje dinamskih lastnosti kompleksnih izdelkov. Na tem področju se je nedavno uveljavila metoda mešanja ekvivalentnih modelov (ang. System Equivalent Model Mixing – SEMM). Njena implementacija v okviru podstrukturiranja v frekvenčni domeni je izkazala velik potencial, zato se zdi smiselno raziskati možnosti za implementacijo tovrstne metode v drugih domenah podstrukturiranja. Namen tega prispevka je predstaviti metodo M-SEMM, mešanje ekvivalentnih modelov v modalni domeni. Teoretična izpeljava razkriva, da je pod določenimi omejenimi pogoji predlagana metodologija analitično ekvivalentna metodi SEREP (ang. System Equivalent Reduction/Expansion Process), dobro uveljavljeni razširitveni oz. redukcijski metodi. Pri obravnavi prostorsko redkih modelov z visoko modalno gostoto, M-SEMM predstavlja novo metodo razširitve, ki jo lahko obravnavamo kot potencialno uporabno razširitev SEREP. Predlagana izvedba ponuja določene prednosti, med katerimi je najbolj opazna zmožnost filtriranja lažnih nihajnih načinov v hibridnem modelu. Študija predlagane metodologije na numeričnem in eksperimentalnem primeru dokazuje njeno uporabnost in omogoča primerjavo s SEREP in originalno implementacijo SEMM v frekvenčnem področju.
Authors

Asistent

Miha Pogačar, dr.

  Ladisk, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
  miha.pogacar@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 614

Raziskovalec

Domen Ocepek, dr.

  Ladisk, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
  domen.ocepek@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 229


,

  
  
  

Profesor

Gregor Čepon, dr.

  Ladisk, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
  gregor.cepon@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 229
Scholar Home Xs

Profesor

Miha Boltežar, dr.

  Ladisk, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
  miha.boltezar@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 608
Scholar Home Xs