Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 
Večnivojska parametrizacija na podlagi ukrivljenosti in posodabljanje modela z uporabo 3D-odziva polnega polja
 K. Zaletelj, D. Gorjup, J. Slavič and M. Boltežar
Mechanical Systems and Signal Processing, 2023

download pdf   https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2022.109927

Več raziskav na temo: optical methods,
Povzetek
Posodabljanje modela izboljša korelacijo med odzivom realne strukture in odzivom modela končnih elementov; vendar pa je izbira parametrov posodabljanja (parametrizacija) ključnega pomena za uspešnost postopka. Z uporabo modalnih oblik polnega polja je mogoče posodobiti veliko število parametrov, npr., Youngove module vseh končnih elementov; vendar pa strukturni odziv ni nujno občutljiv na poljuben parameter, zaradi česar je problem optimizacije slabo pogojen. Poleg tega izračun celotne matrike občutljivosti ni izvedljiv za relativno velike modele končnih elementov. Vse lokacije niso enako pomembne za posodabljanje modela; na mestih največjih mehanskih obremenitev je potrebna večja pozornost. V tej raziskavi parametri posodabljanja temeljijo na ukrivljenosti eksperimentalne 3D oblike polnega polja, kjer so lokacije z visoko ukrivljenostjo povezane z visoko občutljivostjo. Predpostavka je na začetku raziskana z Euler-Bernoullijevimi elementi za nosilec in tetraedri drugega reda. Predlagana metoda je raziskana na numeričnih in realnih eksperimentih, kjer je bila potrjena uspešna posodobitev numeričnega modela. S predlaganim pristopom k parametrizaciji in posodabljanju je geometrično zapletena struktura parametrizirana in parametri posodobljeni brez pomembnega vnosa uporabnika, kar posplošuje postopek modelnega posodabljanja.
Authors

Asistent

Klemen Zaletelj, dr.

  Ladisk, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
  klemen.zaletelj@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 228
klemengit    
Scholar Home Xs

Asistent

Domen Gorjup, dr.

  Ladisk, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
  domen.gorjup@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 227
domengorjup    
Scholar Home Xs

Profesor

Janko Slavič, dr.

  Ladisk, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
  janko.slavic@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 226
jankoslavic     jankoslavic    
Scholar Home Xs

Profesor

Miha Boltežar, dr.

  Ladisk, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
  miha.boltezar@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 608
Scholar Home Xs