Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 
Avtomatsko iskanje neodvisnih spremenljivk stanja dinamskega sistema iz posnetkaPovzetek
Iskanje neodvisnih spremenljivk stanja kompleksnih dinamskih sistemov zahteva obravnavo dinamike sistema s strani izkušenega inženirja, kar pogosto vključuje analitične, numerične in eksperimentalne obravnave. Vprašanje je, ali lahko iz posnetka odziva poljubnega dinamskega sistema poiščemo prostostne stopnje oz. neodvisne spremenljivke stanja s pomočjo avtomatskega algoritma na osnovi nevronske mreže.
Naloga zahteva poglobljeno obravnavo obstoječega algoritma, ki je bil objavljen v Nature, leta 2022. Nato se zasnuje realen dinamski sistem z več prostostnimi stopnjami, na katerem se algoritem preizkusi.

Reference:
Spletna stran projekta

Kontakt: Janko Slavič