Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 
Modeliranje piezoelektričnih, v enem procesu 3D natisnjenih, zaznaval z električno upornimi elektrodami: efekt nizkopasovnega filtra
 T. Košir and J. Slavič
Polymers, 2023

download pdf   https://doi.org/10.3390/polym15010158

Več raziskav na temo: 3D printing,
Povzetek
3D tisk z ekstruzijo materiala omogoča proizvodnjo delujočih dinamičnih piezoelektričnih zaznaval v enem samem procesu. Ker je celotno zaznavalo narejeno brez dodatnih postopkov, to odpira nove možnosti na področju pametnih dinamičnih struktur. Vendar pa zaradi materialnih omejitev 3D-natisnjena piezoelektrična zaznavala vsebujejo elektrode z bistveno večjo električno upornostjo kot klasična piezoelektrična zaznavala. Kontinuirana porazdelitev kapacitivnosti piezoelektrične plasti in upornosti elektrod povzroči nizkopasovno filtriranje zbranega naboja. Posledično je uporabno frekvenčno območje 3D-natisnjenih piezoelektričnih senzorjev omejeno ne le s strukturnimi lastnostmi, temveč tudi z električnimi lastnostmi. Ta raziskava predstavlja analitični model za določanje uporabnega frekvenčnega območja 3D-natisnjenega piezoelektričnega zaznavala z uporovnimi elektrodami. Model je bil uporabljen za določitev nizkoprepustne mejne frekvence in s tem uporabnega frekvenčnega območja 3D-tiskanega piezoelektričnega senzorja. Nizkoprepustna mejna frekvenca 3D-natisnjenega piezoelektričnega zaznavala je bila raziskana tudi eksperimantalno in ugotovljeno je bilo dobro ujemanje z analitičnim modelom. Na podlagi te raziskave je mogoče načrtovati električne in dinamične karakteristike 3D-natisnjenih piezoelektričnih senzorjev. Raziskava odpira nove možnosti za načrtovanje pametnih dinamičnih sistemov, 3D natisnjenih v enem samem procesu.
Authors

Mladi raziskovalec

Tilen Košir, doktorski študent

  Ladisk, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
  tilen.kosir@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 228

Profesor

Janko Slavič, dr.

  Ladisk, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
  janko.slavic@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 226
jankoslavic     jankoslavic    
Scholar Home Xs