Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 
Vibracijsko utrujanje v spektralni domeni-pregled metod z odprtokodno podporo
 A. Zorman, J. Slavič and M. Boltežar
Mechanical Systems and Signal Processing, Volume 190, 1 May 2023, 2023

download pdf   https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2023.110149

Več raziskav na temo: vibration fatigue,
Povzetek
Vibracijsko utrujanje v spektralni domeni povezuje teorijo strukturne dinamike z visokociklično vibracijsko utrujenostjo. Ta raziskava naredi teoretični pregled različni metod, katere so strukturirane glede: ozkopasovne metode s korekcijskim faktorjem (Wirsching–Light, Ortiz–Chen, alpha0.75 , Tovo–Benasciutti), metode temelječe na aproksimaciji gostote verjetnosti padavinske metode (Dirlik, Zhao–Baker, Park, Jun–Park) in kombinirana poškodba različnih ciklov (Jiao–Moan, Sakai–Okamura, Fu–Cebon, modificirana Fu–Cebon, Lowova bimodalna, Low 2014, Gao–Moan) in kombinacije ozkopasovnih poškodb (Lotsberg, Huang–Moan, metoda enega momenta, pasovna metoda). Vse pregledane metode so implementirane v odprtokodnem paketu Python FLife
Authors


Profesor

Janko Slavič, dr.

  Ladisk, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
  janko.slavic@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 226
jankoslavic     jankoslavic    
Scholar Home Xs

Profesor

Miha Boltežar, dr.

  Ladisk, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
  miha.boltezar@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 608
Scholar Home Xs