Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 
Pospešena karakterizacija vibracijskega utrujanja 3D natisnjenih struktur: Aplikacija na PLA vzorce, izdelane z metodo ciljnega nalaganja
 M. Česnik, J. Slavič and M. Boltežar
International Journal of Fatigue, Volume 171, June 2023

download pdf   https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2023.107574

Več raziskav na temo: vibration fatigue, 3D printing,
Povzetek
Kombinacija številnih procesnih parametrov in dolgotrajnih testov utrujanja predstavlja velik izziv pri določanju parametrov utrujanja 3D-natisnjenih struktur. Raziskava predstavlja novo metodo testa utrujanja, kjer je vzorec vzbujan z naključnim signalom znanega frekvenčnega profila, ki zajema lastno frekvenco vzorca. Inovativna oblika vzorca je prilagojena za 3D-tiskanje in omogoča prilagajanje lastne frekvence vzorca. Rezultat predlaganega pristopa so bistveno krajši časi za izvedbo testa utrujanja, kar je posledica višje frekvence obremenitev in hkratnega testiranja več vzorcev. Dodatno je v metodo vključeno sledenje lastne frekvence in razmernika dušenja tekom testa utrujanja. Predlagano metodo smo eksperimentalno preverili na vzorcih PLA; pridobljeni rezultati so bili primerljivi z dostopno literaturo.
Authors

Docent

Martin Česnik, dr.

  Ladisk, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
  martin.cesnik@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 227
Scholar Home Xs

Profesor

Janko Slavič, dr.

  Ladisk, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
  janko.slavic@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 226
jankoslavic     jankoslavic    
Scholar Home Xs

Profesor

Miha Boltežar, dr.

  Ladisk, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
  miha.boltezar@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 608
Scholar Home Xs