Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 
Učenje nevronskih mrež z metodami dinamskega podstrukturiranja: Aplikacija za identifikacijo spojev
 J. Korbar, D. Ocepek, G. Čepon and M. Boltežar
Mechanical Systems and Signal Processing, 2023

download pdf   https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2023.110426
Povzetek
Dinamske lastnosti sestavljenih struktur določajo dinamske lastnosti podstruktur in dinamika spojev, ki povezujejo podstrukture v sestavu. Že majhne spremembe statične predobremenitve, temperature itd. lahko povzročijo znatne spremembe dinamskih lastnostih sestava, zato je analitični popis interakcij v območju spoja lahko zelo zahteven. Popis dinamskih lastnosti spojev zato navadno vključuje izvedbo realnih eksperimentov in naknadno posodabljanje modelov. V tem članku je predstavljen pristop za identifikacijo parametrov fizikalno konsistentnega dinamskega modela spoja z metodami strojnega učenja. Pristop združuje dinamski model spoja z metodami dinamskega podstrukturiranja za učenje nevronske mreže. Metode dinamskega podstrukturiranja omogočajo, da z zapisom ravnovesnih in kompatibilnostnih enačb eksperimentalne modele sklopimo z numeričnimi modeli, kar omogoča razvoj modelov strojnega učenja, ki lahko identificirajo dinamske lastnosti spojev. Predlagani pristop predstavlja natančno metodo za identifikacijo spojev realnih struktur, hkrati pa zmanjšuje število meritev, potrebnih za identifikacijo. Pristop omogoča identifikacijo spoja z dvanajstimi prostostnimi stopnjami, kar je ključno za povezovanje prostorskih dinamskih modelov podstruktur. V primerjavi z ustaljenim pristopom, ki temelji na odklapljanju, v rekonstruiranem odzivu sestava lažni vrhovi niso prisotni. Pristop je numerično in eksperimentalno validiran s primerjavo znanega in rekonstruiranega frekvenčnega odziva sestava.
Authors

Mladi raziskovalec

Jure Korbar, PhD Student

  Ladisk, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
  jure.korbar@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 603

Raziskovalec

Domen Ocepek, dr.

  Ladisk, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
  domen.ocepek@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 229

Profesor

Gregor Čepon, dr.

  Ladisk, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
  gregor.cepon@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 229
Scholar Home Xs

Profesor

Miha Boltežar, dr.

  Ladisk, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
  miha.boltezar@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 608
Scholar Home Xs