Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 
3D natisnjen metamaterial z negativnim temperaturnim raztezkomPovzetek
Metamateriali so materiali, ki so umetno izdelani tako, da imajo lastnosti in funkcionalnosti, ki so pri naravnih ali tradicionalno izdelanih materialih nedosegljive ali vsaj nenavadne. Metamateriali z negativnim temperaturnim razteznostnim koeficientom (TRK) kažejo edinstveno temperaturno raztezno obnašanje. Za razliko od konvencionalnih materialov, ki imajo običajno pozitivne vrednosti TRK-ja in se ob segrevanju razširijo, imajo ti metamateriali TRK negativen ali blizu nič. To pomeni, da se ob povišanju temperature krčijo ali ostanejo enakih dimenzij.
V okviru te naloge bi raziskali različne geometrije osnovne celice metamateriala in kombinacije materialov, s katerimi lahko dosežemo čim bolj negativen temperaturni raztezek metamateriala. Metamaterial bi natisnili v enem procesu z uporabo večmaterialnega 3D tiska in njegovo temperaturno razetazanje eksperiemntalno ovrednotili. Rezultate meritev bi primerjali z numeričnimi simulacijami. Nalogo se lahko naprej nadgradi s prehodom na metamateriale z negativnim TRKjem v 3D.

Kontakt: Janko Slavič

Referenca: link