Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 
Ocena lokacije vzbujanja strukture z uporabo ArUco markerjev
 G. Čepon, D. Ocepek, M. Kodrič, M. Demšar, T. Bregar and M. Boltežar
Experimental Techniques, 2023

download pdf   https://link.springer.com/article/10.1007/s40799-023-00646-0
Povzetek
V strukturni dinamiki se dinamične lastnosti struktur običajno identificirajo iz njenih frekvenčnih prenosnih funkcij odziva. Običajno prenosne funkcije ocenimo preko merjenja odziva strukture, medtem ko je izpostavljena nadzorovanemu vzbujanju. Impulzno vzbujanje z modalnim kladivom je priljubljen način izvajanja tega koraka, saj omogoča hitro oceno prenosnih funkcij za vsako izbrano lokacijo vzbujanja. Po drugi strani pa je natančno lokacijo udarcev, izvedenih ročno, težko oceniti in je odvisna predvsem od veščin izvajalca meritve. Negotovost v mestu in smeri udarca vplivajo na prenosne funkcije v celotnem frekvenčnem območju. Ta članek predlaga uporabo ArUco markerjev za oceno položaja aplikacije vzbujevalne sile za potrebe ocene frekvenčnih prenosnih funkcij strukture. Pristop se opira na dva dodekaedra z oznakami na vsaki ploskvi, pri čemer je eden nameščen na udarnem kladivu, drugi pa na znani lokaciji na strukturi. Predlaga se postavitev z analognim sprožilcem, ki posname sliko ob trenutku udarca. Za zajemanje slik se uporablja kamera s fiksno zaslonko, iz katere se oceni položaj udarca v koordinatnem sistemu konstrukcije.
Authors

Profesor

Gregor Čepon, dr.

  Ladisk, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
  gregor.cepon@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 229
Scholar Home Xs

Docent

Domen Ocepek, dr.

  Ladisk, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
  domen.ocepek@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 229

Asistent

Miha Kodrič, dr.

  Ladisk, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
  miha.kodric@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 614


,

  
  
  

Direktor predrazvoja

Tomaž Bregar, dr.

  Gorenje d.d.
  
  

Profesor

Miha Boltežar, dr.

  Ladisk, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
  miha.boltezar@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 608
Scholar Home Xs