Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 
Sočasna brezkontaktna identifikacija modula elastičnosti, dušenja in temperaturnega razteznostnega koeficienta 3D-tiskanih struktur
 G. Krivic and J. Slavič
Polymer Testing, 2023

download pdf   https://doi.org/10.1016/j.polymertesting.2023.108131

Več raziskav na temo: 3D printing,
Povzetek
3D-tisk z ekstruzijo termoplastov je postal priljubljen za izdelavo elektrotermičnih mehkih aktuatorjev. Te lahko spreminjajo obliko kot odziv na temperaturne spremembe generirane z vgrajenim 3D-tiskanim grelcem. Lastnosti materiala, kot so temperaturni razteznostni koeficient, modul elastičnosti in dušenje, bistveno vplivajo na delovanje 3D-tiskanih elektrotermičnih aktuatorjev. Te so lahko odvisne od temperature in se spreminjajo glede na usmerjenost tiska in polnila. S trenutnimi eksperimentalnimi metodami ni mogoče hkrati raziskati teh materialnih lastnosti, zaradi česar so vplivni parametri le delno raziskani.
Ta raziskava uvaja sočasno in brezkontaktno metodo identifikacije modula elastičnosti, dušenja in temperaturnega razteznostnega koeficienta z uporabo optičnih in toplotnih kamer, skenirnega laserskega vibrometra, IR-segrevanja in elektrodinamičnega stresalnika. Metoda je bila uporabljena na več materialih za 3D-tisk, vključno s kompoziti. Predstavljena metoda lahko v celoti ovrednoti 3D-tiskane strukture in materiale za 3D-tisk, kar vodi k hitrejšemu razvoju 3D-tiskanih elektrotermičnih aktuatorjev.
Authors

Raziskovalec

Gašper Krivic, doktorski študent

  Ladisk, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
  gasper.krivic@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 228

Profesor

Janko Slavič, dr.

  Ladisk, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
  janko.slavic@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 226
jankoslavic     jankoslavic    
Scholar Home Xs