Laboratory for Dynamics of Machines and Structures

Dinamika strojev in konstrukcij

Magistrski študijski program, obvezen predmet za smer: Mehanika
1. letnik (2. semester)
30 ur predavanj + 30 ur vaj
Predavatelj

Professor

Gregor Čepon, PhD

  gregor.cepon@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 229
Cilji predmeta
Predstavitev osnovnih dinamskih analiz pri obravnavi konstrukcij z metodo končnih elementov. Masno uravnoteženje (balansiranje) rotorjev.
Kompetence:
Študijski red
[Študijski red]  
Literatura
Spletne povezave