Laboratory for Dynamics of Machines and Structures

Dinamika

Visokošolski študijski program, 1. letnik (2. semester)
30 ur predavanj + 30 ur vaj
Predavatelja

Professor

Janko Slavič, PhD

  janko.slavic@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 226
jankoslavic     jankoslavic    

Assistant Professor

Martin Česnik, PhD

  martin.cesnik@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 227
Asistenta

Assistant

Miha Kodrič, PhD

  miha.kodric@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 614

Assistant

Klemen Zaletelj, PhD

  klemen.zaletelj@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 228
klemengit    
Študijski in izpitni red
Dinamika 2023/24
Gradiva
Učna gradiva (posnetki predavanj, vaj, predloge za laboratorijske vaje, ...) bodo posredovana preko e-učilnice predmeta.
Domače naloge
Domače naloge sprejemate in oddajate preko spletne aplikacije moj.ladisk.si (potreben je Google account).
Opis predmeta
Kinematika
Kinematika točke: hitrostne in pospeškovne razmere v Kartezijevem, naravnem in polarnem koordinatnem sistemu.
Kinetika
Kinetika masne točke, sistema masnih točk in togega telesa: zakoni o gibalni količini, zakoni o vrtilni količini, energijske razmere. Kinetika vrtenja togega telesa okrog stalne osi in balansiranje rotorjev. Trk.
Nihanja
Nihanja sistemov z 1 prostostno stopnjo: lastna nedušena, lastna dušena, vsiljena harmonska, izolacija vibracij in prenosnost pasivne vibroizolacije.