Laboratory for Dynamics of Machines and Structures

Učbenik: Dinamika, mehanska nihanja in mehanika tekočin

Učbenik je nastal iz želje, da bi študentje Fakultete za strojništvo, Univerze v Ljubljani, pri predmetu Tehniška mehanika 2 imeli učbenik, ki bi v čimvečji meri pokrival študijsko snov.
Vsako posamezno poglavje najprej obravnava teoretično ozadje, ki je potrebno za razumevanje obravnavane tematike; pri tem se vedno navezujemo na predhodno predstavljeno znanje v učbeniku. Teoretičnemu delu sledi natančen zgled s pojasnjenim postopkom reševanja. Vsako poglavje se zaključi z nalogami, ki imajo podane rešitve, ne pa tudi postopkov.
S pomočjo učbenika danes večina študentov opravi izpit v obliki sprotnega študija. To med drugim pomeni, da vsak teden prek spletnega sistema moj.ladisk.si sproti rešujejo domače naloge.
[Dinamika, mehanska nihanja in mehanika tekočin - prva tri poglavja]
[Popravki 1. izdaje] [Popravki 2. izdaje] [Popravki 3. izdaje]
Avtor

Profesor

Janko Slavič, dr.

  janko.slavic@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 226
jankoslavic     jankoslavic