Laboratory for Dynamics of Machines and Structures

Eksperimentalna modalna analiza

Magistrski študijski program, obvezen predmet za smer: Mehanika
2. letnik (3. semester)
30 ur predavanj + 30 ur vaj
Predavatelj

Professor

Gregor Čepon, PhD

  gregor.cepon@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 229
Asistent

Assistant Professor

Domen Ocepek, PhD

  domen.ocepek@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 229
Vsebina predmeta
Obvladovanje dinamskega obnašanja realnih inženirskih struktur:
Pravila izpitov
[Izpitni red]
Študent pozitivno oceno predavanj pridobi z uspešno opravljenim izpitom in ustnim zagovorom iz teorije. Tekom semestra bosta izvedena dva kolokvija, na katerih lahko študent oceno predavanj pridobi s sprotnim delom.
Za pozitivno ocenjene vaje se zahteva samostojna izdelava dveh seminarjev:
  • 1. seminar: Eksperimentalna modalna analiza; identifikacija modalnih parametrov na akademski in realni strukturi.
  • 2. seminar: Obratovalne deformacijske oblike in analiza prenosnih poti na realni strukturi.
  • Literatura
    Spletne povezave