Laboratory for Dynamics of Machines and Structures

Učbenik: Mehanska nihanja - 1. del

V učbeniku se prepletajo avtorjeve izkušnje z osnovnimi teoretičnimi izvajanji, ki jih bralec lahko najde v vsaki knjigi o mehanskih nihanjih. Avtor prične z osnovami mehanskih nihanj, ki vsebujejo kratek zgodovinski pregled, njihovo razvrstitev in pojasni pristop k modeliranju nihajočih sistemov. Nato v dveh obširnih poglavjih predstavi lastna in vsiljena nihanja sistemov z eno prostostno stopnjo, učbenik pa zaključi s poglavjem o nihanjih sistemov z več prostostnimi stopnjami. Teoretičnim izvajanjem so dodani značilni zgledi, na koncu poglavij pa tudi rešeni primeri in pregledna vprašanja.
[Mehanska nihanja - 1.del: kazalo]
Avtor

Professor

Miha Boltežar, PhD

  miha.boltezar@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 608
Dr. Miha Boltežar je redni profesor za mehaniko na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani. Z mehanskimi nihanji se ukvarja več ko 25 let, najprej kot asistent, od leta 1998 pa predava predmete Dinamika, Višja Dinamika in Dinamika strojev na univerzitetni smeri študija. Od takrat dalje tudi vodi Laboratorij za dinamiko strojev in konstrukcij. Vrhunec njegovega mentorskega dela predstavlja osem zaključenih doktoratov v zadnjih osmih letih, znanstveni opus pa obsega preko 50 člankov v mednarodnih indeksiranih revijah. Njegov laboratorij tesno sodeluje z veliko slovensko izvozno avtomobilsko industrijo pri reševanju razvojnih problemov iz vibracij ter strukturne dinamike.