Gregor Ševerkar's home page at Laboratory for Dynamics of Machines and Structures

Gregor Ševerkar

Kontaktni podatki

Tehnični sodelavec

Gregor Ševerkar, tehnični sodelavec

  Ladisk, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
  gregor.severkar@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 116
Izobrazba