Jaša Šonc's home page at Laboratory for Dynamics of Machines and Structures

Jaša Šonc

Kontaktni podatki

Raziskovalec

Jaša Šonc, Raziskovalec

  Ladisk, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
  jasa.sonc@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 228
Izobrazba
Področja dela
Objave
1
Deformacijska eksperimentalna modalna analiza Euler-Bernoullijevega nosilca na osnovi principa termoelastičnosti
 K. Zaletelj, J. Slavič, J. Šonc and M. Boltežar
Mechanical systems and signal processing, 2023

download pdf   več   https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2023.110655

Več raziskav na temo: optical methods, vibration fatigue,
Magistrska naloga
1
Identifikacija vibracijskega utrujanja z uporabo principa termoelastičnosti

Master thesis, LADISK, Faculty of Mech Eng, Univ of Ljubljana, December 2023

več   https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=153330&lang=slv