Laboratory for Dynamics of Machines and Structures

Zaključne naloge

Navedene so zgolj nekatere teme, ki pa jih priredimo željam kandidata.
Poglejte tudi vsebino magistrskih nalog, ki jih za namen zaključne naloge lahko ustrezno poenostavimo.

Priporočamo, da se za pisanje zaključne naloge uporablja Latex.

Pri pripravi predstavitve za zagovor sledite navodilom.
Odprte teme
11
Investigating and Implementing Input Shaping in 3D Printingmore  
10
Plate response damping using particle dampermore  
9
Avtomatiziran pristop k merjenju odziva struktur v širokem naboru prostostnih stopenjmore  
8
3D printed thermal actuatormore  
7
3D printed robotmore  
6
Using Blender for performance evaluation of image-based measurement methods in experimental mechanicsmore  
5
Topološka optimizacija dinamskih lastnosti izbranega izdelkamore  
4
Identifikacija dinamskih lastnosti tankih linijskih strukturmore  
3
Dinamski model elise helikopterjamore  
2
Dinamika sistema togih teles v okviru PyDymore  
1
Dinamska analiza enostavne strukture z metodami redukcije modelovmore