Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 
Modalna identifikacija v časovni domeni na podlagi Morletovega integrala
 I. Tomac and J. Slavič
Mechanical Systems and Signal Processing, Volume 192, June 2023, 110243

download pdf   Open source   video   https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2023.110243

Več raziskav na temo: advanced signal processing,
Povzetek
V tej raziskavi je predstavljena identifikacija modalnih parametrov v časovni domeni pri impulznem vzbujanju na podlagi signalov z relativno majhnim dinamičnim razponom in visokim nivojem naključnega šuma (npr. iz hitrih kamer). Informacije, potrebne za identifikacijo modalnih parametrov, so v takem signalu omejene in so vsebovane večinoma na začetku časovne vrste. Za izvedbo identifikacije na podlagi tovrstnih signalov moramo doseči: dobro ločenost v frekvenčni domeni (za bližnje lastne frekvence), dobro lokalizacijo v časovni domeni in predoločenost (za zmanjšanje negotovosti). Za doseganje teh ciljev ta raziskava uvaja metodo modalne identifikacije na podlagi Morletovega valčka kot razširitev metode identifikacije dušenja na podlagi Morletovega valčka, ki se je v preteklosti izkazala za zmožno identifikacije dušenja na podlagi kratkih časovnih signalov. Metoda je v tem prispevku razširjena na identifikacijo modalnih parametrov, predlagan je pristop za zmanjšanje negotovosti na podlagi predoločenosti. Razvita metoda identificira vsako modalno obliko posebej na podlagi signala odziva z od 10 do največ 400 nihajev pri stopnjah dušenja od 0,02% do 2% ter z visoko stopnjo naključnega šuma. Delovanje metode je v prispevku eksperimentalno ovrednoteno v primerjavi s klasično metodologijo modalne identifikacije.
Authors

MSCA IF Fellow (Izredni profesor)

Ivan Tomac, dr.

  Fakulteta za elektrotehniko, strojništvo in ladjedelništvo v Splitu, Univerza v Splitu
  ivan.tomac@fs.uni-lj.si
  +385 21 305 964
itomac     ivantomac1    
Scholar Home Xs

Profesor

Janko Slavič, dr.

  Ladisk, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
  janko.slavic@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 226
jankoslavic     jankoslavic    
Scholar Home Xs