Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 
Eksperimentalno sklapljanje zveznih kontaktov v frekvenčnem prostoru
 D. Ocepek, F. Trainotti, G. Čepon, D.J. Rixen and M. Boltežar
Mechanical systems and signal processing, 2024

download pdf   https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2024.111517
Povzetek
V eksperimentalnem dinamskem podstrukturiranju sklapljanje podstruktur, ki si delijo kvazi-zvezen kontakt, običajno vodi v nekonsistentno napovedan dinamski odziv sestava. Modeliranje kontakta v širokem naboru prostostnih stopenj pogosto izkazuje redundanco povezovalnih enačb, kar povzroča slabo pogojenost problema. Za omilitev predoločenosti povezovalnih pogojev in ojačanja eksperimentalnih pogreškov povezovalne pogoje zapišemo v šibki obliki. To delo preučuje različne definicije redukcijskih podprostorov za namen zapisa šibkih povezovalnih pogojev med podstrukturami.
Authors

Docent

Domen Ocepek, dr.

  Ladisk, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
  domen.ocepek@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 229


,

  
  
  

Profesor

Gregor Čepon, dr.

  Ladisk, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
  gregor.cepon@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 229
Scholar Home Xs


,

  
  
  

Profesor

Miha Boltežar, dr.

  Ladisk, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
  miha.boltezar@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 608
Scholar Home Xs