Laboratory for Dynamics of Machines and Structures

Procesiranje signalov

Magistrski študijski program, obvezen predmet za smer: Mehanika
1. letnik (2. semester)
30 ur predavanj + 30 ur vaj
Predavatelj

Professor

Janko Slavič, PhD

  janko.slavic@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 226
jankoslavic     jankoslavic    
Študijski in izpitni red ter okvirna vsebina vaj
[Procesiranje signalov 2023/24]
Gradivo za sprotni študij
Gradivo za predmet se nahaja na GitHub-u:
Spletni repozitorij predmeta (izvorna koda) ter Spletni učbenik

Gradivo za vaje:
Spletna knjiga predlog za laboratorijske vaje
Primeri industrijskih projektov, ki so blizu predmetu
5
High speed camera vibration fatigue analysis.

LADISK, Faculty of Mech Eng, Univ of Ljubljana, (Confidential) 2021

video   more  
4
Structural dynamics based control of manufacturing process and end of line control.

LADISK, Faculty of Mech Eng, Univ of Ljubljana, (Confidential) 2017

video   more   http://www.hidria.com
3
Structural Dynamics and Vibration Fatigue of the Smart Glow Plug

LADISK, Faculty of Mech Eng, Univ of Ljubljana, (Confidential) 2009-2013

more   http://www.hidria.com
2
CIMFAT, Vibration Fatigue Life Prediction

LADISK, Faculty of Mech Eng, Univ of Ljubljana, (Confidential) 2009-10

video   more  
1
100% End of Line Control for Small Electric Motor

LADISK, Faculty of Mech Eng, Univ of Ljubljana, (Confidential) 2008

more   http://www.iskra-mehanizmi.si
Literatura