Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 

Statika in kinematika

Univerzitetni študijski program, 1. letnik (1. semester)
45ur predavanj + 30ur vaj (št. pred.: 2002)
Predavatelja

Professor

Miha Boltežar, PhD

  miha.boltezar@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 608

Professor

Gregor Čepon, PhD

  gregor.cepon@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 229
Asistenti

Young Researcher

Tim Vrtač, PhD Student

  tim.vrtac@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 228

Young Researcher

Jure Korbar, PhD Student

  jure.korbar@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 603
Študijski in izpitni red
[Statika in kinematika 2022/23].
Domače naloge
https://sik.domace-naloge.si/
Domače naloge sprejemate in oddajate preko spletne aplikacije.
Predloga za laboratorijske vaje
[Laboratorijske vaje]  
Definicije nalog pri vajah
[Avditorne vaje-naloge]  
Opis predmeta
Statika
Aksiomi in zakoni mehanike, statika masne točke, moment sile, statika togega telesa, težišča, predstavitev konstrukcijskih elemetntov, nosilci, paličja,vrvi, mešani sistemi, trenja
Kinematika
Predstavitev koordinatnih sistemov, Kinematika masne točke, ravninsko gibanje, kinematika togega telesa, definicija pola hitrosti, sestavljeno gibanje
Laboratorijske vaje
Laboratorijske vaje so namenjene uporabi teoretičnega znanja na praktičnih primerih in spoznavanju osnov eksperimentalnih pristopov v statiki in kinematiki
Laboratorijske vaje so sestavljene iz treh samostojnih vaj.
Literatura
Spletne povezave