Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 
Janko Slavič imenovan za vodjo laboratorija za dinamiko strojev in konstrukcij (Ladisk)Povzetek
Po 25 letih vodenja s strani profesorja Mihe Boltežarja je laboratorij Ladisk imenoval novega vodjo: profesorja Janka Slaviča.

Janko Slavič je redni profesor za mehaniko in prodekan za znanstveno raziskovalno dejavnost in mednarodno sodelovanje na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani (FME UL). Z Ladiskom na FME UL je povezan od leta 2001. Zasedal je različne akademske položaje in je od leta 2018 redni profesor. Objavil je več kot 60 člankov v znanstvenih revijah Q1, eno znanstveno monografijo in tri učbenike (v slovenščini). Prof. Slavič je vodil 18 zaključenih doktorskih projektov ter objavil številne znanstvene članke in knjige.

Njegova raziskovalna področja vključujejo vibracijsko utrujanje, eksperimentalno modalno analizo na osnovi slik, raziskave na osnovi odprtokodnih orodij in 3D tiskanje senzorjev.

Je tudi pomočnik urednika pri MSSP in IJMS. Dr. Slavič je predsednik IFToMM MO Slovenija. Od leta 2019 do 2023 je bil predsednik Slovenskega društva za mehaniko. Z objavo v Nature Methods leta 2020 je eden najbolj citiranih raziskovalcev na Univerzi v Ljubljani.

Drugi redni profesorji v skupini Ladisk so:Dodatno ima skupina Ladisk dva docentka in šest doktorandov. Skupina Ladisk trenutno zaposluje 7 doktorskih študentov in izobražuje 4 pridružene doktorande.

Skupina LADISK je aktivno vključena v številne , tako nacionalne kot mednarodne. Skupina tudi sodeluje z različnimi industrijskimi partnerji.

Image