Laboratory for Dynamics of Machines and Structures

Področja raziskav

 • Strukturna dinamika
 • Modalna analiza (eksperimentalna, numerična, analitična)
 • Dinamika sistema večih teles
 • Identifikacija napak
 • Vibracijsko utrujanje
 • Strukturni hrup
 • Dinamika udarcev
 • Dinamika premikajočih se kontinuumov
 • Procesiranje signalov (valčna transformacija, spektri višjega reda)
 • Nelinearne mehanske vibracije
 • Dinamika rotorjev
 • Korelacija digitalnih slik

Projekti

Domači raziskovalni projekti
Mednarodni raziskovalni projekti

Izbrani raziskovalni članki

Celoten spisek objavljenih raziskav
151
Eksperimentalno sklapljanje zveznih kontaktov v frekvenčnem prostoru
 D. Ocepek, F. Trainotti, G. Čepon, D.J. Rixen and M. Boltežar
Mechanical systems and signal processing, 2024

download pdf   več   https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2024.111517
150
Povečan prikaz lastnih oblik na posnetkih, pridobljenih s hitro kamero
 K. Čufar, J. Slavič and M. Boltežar
Mechanical systems and signal processing, 2024

download pdf   več   https://doi.org/10.1016/J.YMSSP.2024.111336

Več raziskav na temo: optical methods,
149
Povečan prikaz lastnih oblik na posnetkih, pridobljenih s hitro kamero
 K. Čufar, J. Slavič and M. Boltežar
Mechanical systems and signal processing, 2024

download pdf   več   https://doi.org/10.1016/J.YMSSP.2024.111336

Več raziskav na temo: optical methods,
148
Strategija hibridnega modeliranja za generiranje učnih podatkov za namen spremljanja poškodovanosti struktur s strojnim učenjem
 T. Vrtač, D. Ocepek, M. Česnik, G. Čepon and M. Boltežar
Mechanical systems and signal processing, 2023

download pdf   več   https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2023.110937
147
Eksperimentalna modalna analiza na podlagi intenzitete slikovnih točk
 I. Tomac, J. Slavič and D. Gorjup
Mechanical Systems and Signal Processing, Volume 202, November 2023, 110686

download pdf   več   https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2023.110686

Več raziskav na temo: advanced signal processing, optical methods,
146
Deformacijska eksperimentalna modalna analiza Euler-Bernoullijevega nosilca na osnovi principa termoelastičnosti
 K. Zaletelj, J. Slavič, J. Šonc and M. Boltežar
Mechanical systems and signal processing, 2023

download pdf   več   https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2023.110655

Več raziskav na temo: optical methods, vibration fatigue,
145
Izdelava 3D natisnjenega piezoelektričnega zaznavala z elektromagnetnim ščitom v enem procesu, z uporabo termoplastične ekstruzije materiala
 T. Košir and J. Slavič
Additive Manufacturing, 2023

download pdf   več   https://doi.org/10.1016/j.addma.2023.103699

Več raziskav na temo: 3D printing,
144
Sočasna brezkontaktna identifikacija modula elastičnosti, dušenja in temperaturnega razteznostnega koeficienta 3D-tiskanih struktur
 G. Krivic and J. Slavič
Polymer Testing, 2023

download pdf   več   https://doi.org/10.1016/j.polymertesting.2023.108131

Več raziskav na temo: 3D printing,
143
Ocena lokacije vzbujanja strukture z uporabo ArUco markerjev
 G. Čepon, D. Ocepek, M. Kodrič, M. Demšar, T. Bregar and M. Boltežar
Experimental Techniques, 2023

download pdf   več   https://link.springer.com/article/10.1007/s40799-023-00646-0
142
Učenje nevronskih mrež z metodami dinamskega podstrukturiranja: Aplikacija za identifikacijo spojev
 J. Korbar, D. Ocepek, G. Čepon and M. Boltežar
Mechanical Systems and Signal Processing, 2023

download pdf   več   https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2023.110426
141
Modalna identifikacija v časovni domeni na podlagi Morletovega integrala
 I. Tomac and J. Slavič
Mechanical Systems and Signal Processing, Volume 192, June 2023, 110243

download pdf   Open source   video   več   https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2023.110243

Več raziskav na temo: advanced signal processing,
140
Pospešena karakterizacija vibracijskega utrujanja 3D natisnjenih struktur: Aplikacija na PLA vzorce, izdelane z metodo ciljnega nalaganja
 M. Česnik, J. Slavič and M. Boltežar
International Journal of Fatigue, Volume 171, June 2023

download pdf   več   https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2023.107574

Več raziskav na temo: vibration fatigue, 3D printing,
139
Vibracijsko utrujanje v spektralni domeni-pregled metod z odprtokodno podporo
 A. Zorman, J. Slavič and M. Boltežar
Mechanical Systems and Signal Processing, Volume 190, 1 May 2023, 2023

download pdf   več   https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2023.110149

Več raziskav na temo: vibration fatigue,
138
Konstrukcijski principi za v enem procesu 3D-natisnjen zložen dielektričen aktuator - teorija in eksperiment
 T. Barši Palmić and J. Slavič
International Journal of Mechanical Sciences, 2023

download pdf   več   https://doi.org/10.1016/j.ijmecsci.2023.108128

Več raziskav na temo: 3D printing,
137
Modeliranje piezoelektričnih, v enem procesu 3D natisnjenih, zaznaval z električno upornimi elektrodami: efekt nizkopasovnega filtra
 T. Košir and J. Slavič
Polymers, 2023

download pdf   več   https://doi.org/10.3390/polym15010158

Več raziskav na temo: 3D printing,
136
Razširitev polja specifičnih deformacij 3D natisnjene strukture z metodo hibridnega modeliranja
 M. Kodrič, G. Čepon and M. Boltežar
Measurement, 2023

download pdf   več   https://doi.org/10.1016/j.measurement.2022.112339
135
Večnivojska parametrizacija na podlagi ukrivljenosti in posodabljanje modela z uporabo 3D-odziva polnega polja
 K. Zaletelj, D. Gorjup, J. Slavič and M. Boltežar
Mechanical Systems and Signal Processing, 2023

download pdf   več   https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2022.109927

Več raziskav na temo: optical methods,
134
3D natisnjen dielektričen aktuator v enem procesu
 T. Barši Palmić and J. Slavič
International Journal of Mechanical Sciences, 2022

download pdf   več   https://doi.org/10.1016/j.ijmecsci.2022.107555

Več raziskav na temo: 3D printing,
133
Predikcija frekvenčnih prenosnih funkcij sistemov v obratovalnih režimih na osnovi posredne karakterizacije vira vzbujanja
 D. Ocepek, T. Vrtač, G. Čepon and M. Boltežar
Mechanical Systems and Signal Processing, 2023

download pdf   več   https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2022.109542
132
Pristop modalnega sklapljanja k močni interakciji fluid-struktura v sistemu elastičnega Helmholtzovega resonatorja in akustične votline s kapljevino
 M. Oblak, M. Pirnat and M. Boltežar
Journal of Sound and Vibration, 2022

download pdf   več   https://doi.org/10.1016/j.jsv.2022.117120
131
Metoda mešanja ekvivalentnih modelov v modalni domeni
 M. Pogačar, D. Ocepek, F. Trainotti, G. Čepon and M. Boltežar
Mechanical Systems and Signal Processing, 2022

download pdf   več   https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2022.109239
130
Karakterizacija variacij lokacij zaznaval v metodah analize prenosnih poti
 D. Ocepek, G. Čepon and M. Boltežar
Journal of Sound and Vibration, 2022

download pdf   več   https://doi.org/10.1016/j.jsv.2022.116888
129
Karakterizacija sistematičnih napak s občutljivostno analizo v okviru metode podstrukturiranja v frekvenčni domeni
 G. Čepon, D. Ocepek, J. Korbar, T. Bregar and M. Boltežar
Mechanical Systems and Signal Processing, 2022

download pdf   več   https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2021.108800
128
pyFBS: Python paket za podstrukturiranje v frekvenčni domeni
 T. Bregar, A. El Mahmoudi, M. Kodrič, D. Ocepek, F. Trainotti, M. Pogačar, M. Göldeli, G. Čepon, M. Boltežar and D. Rixen
Journal of Open Source Software, 2022

download pdf   več   https://doi.org/10.21105/joss.03399
127
Dinamska razširitev z mešanjem ekvivalentnih modelov: od omejenega števila točk do polnega dinamskega odziva
 M. Kodrič, T. Bregar, G. Čepon and M. Boltežar
Measurement, 2022

download pdf   več   https://doi.org/10.1016/j.measurement.2021.110522
126
V enem procesu 3D natisnjen 3-osni pospeškomer
 M. Arh and J. Slavič
Advanced Materials Technologies, 2022

download pdf   več   https://doi.org/10.1002/admt.202101321

Več raziskav na temo: 3D printing,
125
3D tiskana dinamična piezoelektrična zaznavala visoke občutljivosti izdelana z metodo ciljnega nalaganja materiala
 T. Košir and J. Slavič
Additive Manufacturing, 102482, November 2021

download pdf   več   https://doi.org/10.1016/j.addma.2021.102482

Več raziskav na temo: 3D printing,
124
Identifikacija dušenja na podlagi meritev s hitro kamero
 I. Tomac and J. Slavič
Mechanical Systems and Signal Processing, Volume 166, March 2022, 108485

download pdf   Open source   video   več   https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2021.108485

Več raziskav na temo: advanced signal processing, optical methods,
123
3D natisnjene strukture s sposobnostjo samozavedanja vibracijske poškodovanosti
 M. Palmieri, J. Slavič and F. Cianetti
Additive Manufacturing, Volume 47, 2021

download pdf   več   https://doi.org/10.1016/j.addma.2021.102303

Več raziskav na temo: 3d printing, vibration fatigue,
122
Modelno posodabljanje lokaliziranih parametrov z uporabo metode korelacije digitalnih slik
 K. Zaletelj, J. Slavič and M. Boltežar
Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. 164, p. 108287, February 2022

download pdf   več   https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2021.108287

Več raziskav na temo: optical methods,
121
Omilitev več-točkovnih povezav v modalnem podstrukturiranje z uporabo razcepa singularne vrednosti
 M. Pogačar, G. Čepon and M. Boltežar
Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. 163, p. 108109, January 2022

download pdf   več   https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2021.108109
120
Merjenje strukturne admitance z akustičnimi merilnimi metodami v okviru metodologije dinamskega podstrukturiranja
 D. Ocepek, M. Kodrič, G. Čepon and M. Boltežar
Applied Acoustics, 2021

download pdf   več   https://doi.org/10.1016/j.apacoust.2021.108115
119
Identifikacija obratovalnih oblik s pomočjo korelacije digitalnih slik in lasersko-formiranega pikčastega vzorca
 K. Zaletelj, V. Agrež, J. Slavič, R. Petkovšek and M. Boltežar
Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. 161, p. 107899, December 2021

download pdf   več   https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2021.107899

Več raziskav na temo: optical methods,
118
Časovno kratko vrednotenje vibracijske poškodbe pri nestacionarnem vzbujanju z ozirom na strukturno dinamiko
 A. Zorman, J. Slavič and M. Boltežar
International Journal of Fatigue, 2021

download pdf   več   https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2021.106178

Več raziskav na temo: vibration fatigue,
117
Identifikacija nekonsistentnih meritev v frekvenčnem podstrukturiranju
 M. Kodrič, G. Čepon and M. Boltežar
Mechanical Systems and Signal Processing, 2021

download pdf   več   https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2020.107562
116
Konstrukcijski principi za enoprocesno izdelane 3d natisnjene pospeškomere - teorija in eksperiment
 M. Arh, J. Slavič and M. Boltežar
Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. 152, p. 107475, May 2021

download pdf   video   več   http://doi.org/10.1016/j.ymssp.2020.107475

Več raziskav na temo: 3D printing,
115
Slikanje spektralnih komponent z več pogledi za identifikacijo 3D obratovalnih oblik
 D. Gorjup, J. Slavič, A. Babnik and M. Boltežar
Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. 152, p. 107456, May 2021

download pdf   video   več   https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2020.107456

Več raziskav na temo: optical methods,
114
Identifikacija modalnih parametrov v bližini vozlov modalnih oblik z uporabo različnih tipov odzivnih modelov
 M. Pogačar, T. Bregar, G. Čepon and M. Boltežar
Measurement, 2020

download pdf   več   http://doi.org/10.1016/j.measurement.2020.108793
113
Predikcija polnega polja FPF iz šumnih meritev hitre kamere z uporabo metode dinamskega podstrukturiranja
 T. Bregar, K. Zaletelj, G. Čepon, J. Slavič and M. Boltežar
Mechanical Systems and Signal Processing, 2020

download pdf   več   http://doi.org/10.1016/j.ymssp.2020.107263

Več raziskav na temo: optical methods,
112
Primerjava razširjene in standardne transformacije virtualne točke na kompleksni testni strukturi
 T. Bregar, A. El Mahmoudi, G. Čepon, D. J. Rixen and M. Boltežar
Experimental Techniques, August 2020

download pdf   več   http://doi.org/10.1007/s40799-020-00398-1
111
Eksperimentalna identifikacija dinamične piezoupornosti struktur izdelanih s ciljnim nalaganjem
 M. Arh, J. Slavič and M. Boltežar
Additive Manufacturing, 36:101493, December 2020

download pdf   video   več   http://doi.org/10.1016/j.addma.2020.101493

Več raziskav na temo: 3D printing,
110
Procesni parametri za FFF 3D natisnjene prevodnike za aplikacije v senzoriki
 T. Barši Palmić, J. Slavič and M. Boltežar
Sensors (2020), 20(16), 4542

download pdf   več   http://doi.org/10.3390/s20164542

Več raziskav na temo: 3D printing,
109
Dušenje proporcionalno deformaciji v Bernoulli-Eulerjevi teoriji nosilca
 D. Lisitano, J. Slavič, E. Bonisoli and M. Boltežar
Mechanical Systems and Signal Processing (2020)

download pdf   več   http://doi.org/10.1016/j.ymssp.2020.106907
108
Na termoelastičnosti temelječa identifikacija modalne poškodovanosti
 L. Capponi, J. Slavič, G. Rossi and M. Boltežar
International Journal of Fatigue (2020)

download pdf   več   http://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2020.105661

Več raziskav na temo: vibration fatigue, optical methods,
107
SciPy 1.0: temeljni algoritmi za znanstvene preračune v Pythonu
 P. Virtanen, R. Gommers, TE Oliphant and J. Slavič et al.
Nature Methods (2020)

več   http://doi.org/10.1038/s41592-019-0686-2
106
Ekvivalentnost harmonskih in impulznih obremenitev v vibracijskem utrujanju
 P. Ogrinec, J. Slavič and M. Boltežar
Journal of Mechanical Engineering 65(2019)11-12, 631-640

download pdf   več   http://doi.org/10.5545/sv-jme.2019.6197
105
Including directly measured rotations in the virtual point transformation
 T. Bregar, N. Holeček, G. Čepon, D. J. Rixen and M. Boltežar
Mechanical Systems and Signal Processing, p. 106440, October 2019

download pdf   več   https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2019.106440
104
Simuliranje strukturnega hrupa pri PWM vzbujanju s pomočjo razširjene metode rekonstrukcije magnetnega polja in modalne dekompozicije
 J. Luznar, J. Slavič and M. Boltežar
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 65(2019)9, 471-481, August 2019

download pdf   več   http://doi.org/10.5545/sv-jme.2019.6115
103
Frekvenčna triangulacija za identifikacijo polnega polja prostorskih obratovalnih oblik​
 D. Gorjup, J. Slavič and M. Boltežar
Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. 133, p. 106287, August 2019

download pdf   video   več   http://doi.org/10.1016/j.ymssp.2019.106287

Več raziskav na temo: optical methods,
102
Dynamic Measurements Using FDM 3D-Printed Embedded Strain Sensors
 M. Maurizi, J. Slavič, F. Cianetti, M. Jerman, J. Valentinčič, A. Lebar and M. Boltežar
Sensors, Volume 19, June 12 2019, Article #2661

download pdf   več   http://doi.org/10.3390/s19122661

Več raziskav na temo: 3D printing,
101
Vibration fatigue at half-sine impulse excitation in the time and frequency domains
 P. Ogrinec, J. Slavič, M. Česnik and M. Boltežar
International Journal of Fatigue, Volume 123, June 2019, Pages 308-317

download pdf   več   http://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.031

Več raziskav na temo: vibration fatigue,
100
Experimental Modal Analysis on Full-Field DSLR Camera Footage Using Spectral Optical Flow Imaging
 J. Javh, J. Slavič and M. Boltežar
Journal of Sound and Vibration, Volume 434, 2018, Pages 213-220

download pdf   več   http://doi.org/10.1016/j.jsv.2018.07.046

Več raziskav na temo: optical methods,
99
A review of continuous contact-force models in multibody dynamics
 L. Skrinjar, J. Slavič and M. Boltežar
International Journal of Mechanical Sciences. Volume 145, September 2018, Pages 171-187

download pdf   več   http://doi.org/10.1016/j.ijmecsci.2018.07.010
98
On multibody-system equilibrium-point selection during joint-parameter identification: A numerical and experimental analysis
 G. Čepon, J. Rogelj, L. Knez and M. Boltežar
Mechanism and Machine Theory, Volume 128, October 2018, Pages 287–297

download pdf   več   http://doi.org/10.1016/j.mechmachtheory.2018.06.006
97
On the performance of direct piezoelectric rotational accelerometers in experimental structural dynamics
 A. Drozg, J. Rogelj, G. Čepon and M. Boltežar
Measurement, Volume 127, October 2018, Pages 292–298

download pdf   več   http://doi.org/10.1016/j.measurement.2018.05.081
96
A Smooth Contact-State Transition in a Dynamic Model of Rolling-Element Bearings
 M. Razpotnik, G. Čepon and M. Boltežar
Journal of Sound and Vibration, Volume 430, 15 September 2018, Pages 196–213

download pdf   več   http://doi.org/10.1016/j.jsv.2018.05.041
95
An impedance tube submerged in a liquid for the low-frequency transmission-loss measurement of a porous material
 M. Oblak, M. Pirnat and M. Boltežar
Applied Acoustics, Volume 139, October 2018, Pages 203-212

download pdf   več   http://doi.org/10.1016/j.apacoust.2018.04.014
94
Experimental research on structure-borne noise at pulse-width-modulation excitation
 J. Luznar, J. Slavič and M. Boltežar
Applied Acoustics, Volume 137, August 2018, Pages 33-39

download pdf   več   http://doi.org/10.1016/j.apacoust.2018.03.005
93
Introduction of Welds into the Dynamic Model of Laminated Structures
 P. Ogrinec, G. Čepon and M. Boltežar
Journal of Mechanical Engineering, Volume 64, February 2018, Pages 73-81

download pdf   več   http://doi.org/10.5545/sv-jme.2017.4915
92
Wear Rate vs Dynamic and Material Properties at Elevated Temperatures for a Copper-Graphite Brush
 A. Turel, J. Slavič and M. Boltežar
Journal of Mechanical Engineering, Volume 64 (3), February 2018, Pages 169-175

download pdf   več   http://doi.org/10.5545/sv-jme.2017.5115
91
Measuring full-field displacement spectral components using photographs taken with a DSLR camera via an analogue Fourier integral
 J. Javh, J. Slavič and M. Boltežar
Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. 100, p. 17-27, Feb 2018

download pdf   video   več   http://doi.org/10.1016/j.ymssp.2017.07.024

Več raziskav na temo: optical methods,
90
Vibration fatigue using modal decomposition
 M. Mršnik, J. Slavič and M. Boltežar
Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. 98, p. 548-556, Jan 2018

download pdf   več   http://dx.doi.org/10.1016/j.ymssp.2017.03.052

Več raziskav na temo: vibration fatigue,
89
High frequency modal identification on noisy high-speed camera data
 J. Javh, J. Slavič and M. Boltežar
Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. 98, p. 344-351, Jan 2018

download pdf   več   http://dx.doi.org/10.1016/j.ymssp.2017.05.008

Več raziskav na temo: optical methods,
88
Non-Stationarity Index in Vibration Fatigue: Theoretical and Experimental Research
 L. Capponi, M. Česnik, J. Slavič, F. Cianetti and M. Boltežar
International Journal of Fatigue, Volume 104, November 2017, Pages 221-230

download pdf   več   http://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2017.07.020

Več raziskav na temo: vibration fatigue,
87
The importance of harmonic versus random excitation for a human finger
 J. Slavič, L. Knez and M. Boltežar
International Journal of Mechanical Sciences, Vol. 131-132, p. 507-515, Oct 2017

download pdf   več   http://doi.org/10.1016/j.ijmecsci.2017.08.017
86
A Sequential Approach to the Biodynamic Modeling of a Human Finger
 L. Knez, J. Slavič and M. Boltežar
Shock and Vibration, Vol. 2017, Article ID8791406, Aug 2017

download pdf   več   http://doi.org/10.1155/2017/8791406
85
Absolute Nodal Coordinate Formulation in a Pre-Stressed Large-Displacements Dynamical System
 L. Skrinjar, J. Slavič and M. Boltežar
Journal of Mechanical Engineering, Vol. 63, p. 417-425, Jul 2017

download pdf   več   http://doi.org/10.5545/sv-jme.2017.4561
84
Damping heat coefficient – Theoretical and experimental research on a vibrating beam
 M. Mihalec, J. Javh, F. Cianetti, M. Moretti, G. Rossi, J. Slavič and M. Boltežar
Journal of Sound and Vibration, Volume 400, 21 July 2017, Pages 13–21

download pdf   več   http://dx.doi.org/10.1016/j.jsv.2017.04.023

Več raziskav na temo: optical methods,
83
The effort of the dynamic simulation on the fatigue damage evaluation of flexible mechanical systems loaded by non-Gaussian and non stationary loads
 F. Cianetti, M. Palmieri, J. Slavič, C. Braccesi and G. Morettini
International Journal of Fatigue, Volume 103, October 2017, Pages 60–72

download pdf   več   http://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2017.05.020

Več raziskav na temo: vibration fatigue,
82
Full-degrees-of-freedom frequency based substructuring
 A. Drozg, G. Čepon and M. Boltežar
Mechanical Systems and Signal Processing, Volume 98, 1 January 2018, Pages 570-579

download pdf   več   http://dx.doi.org/10.1016/j.ymssp.2017.04.051
81
Coupled thermo-structural analysis of a bimetallic strip using the absolute nodal coordinate formulation
 G. Čepon, B. Starc, B. Zupančič and M. Boltežar
Multibody System Dynamics, 2017

download pdf   več   http://dx.doi.org/10.1007/s11044-017-9574-7
80
A Validated Model for a Pin-Slot Clearance Joint
 L. Skrinjar, J. Slavič and M. Boltežar
Nonlinear Dyn (2017) 88: 131-143

download pdf   več   http://dx.doi.org/10.1007/s11071-016-3234-y
79
Electrical contact resistance and wear of a dynamically excited metal-graphite brush
 A. Turel, J. Slavič and M. Boltežar
Advances in Mechanical Engineering (2017), Vol. 9, Num. 3, p. 1-8

download pdf   več   http://dx.doi.org/10.1177/1687814017694801
78
A mixed-contact formulation for a dynamics simulation of flexible systems: an integration with model-reduction techniques
 B. Starc, G. Čepon and M. Boltežar
Journal of Sound and Vibration, Volume 393, April 2017, Pages 145-156

download pdf   več   http://dx.doi.org/10.1016/j.jsv.2017.01.026
77
Non-Gaussianity and Non-Stationarity in Vibration Fatigue
 M. Palmieri, M. Česnik, J. Slavič, F. Cianetti and M. Boltežar
International Journal of Fatigue, Volume 97, April 2017, Pages 9-19

download pdf   več   http://dx.doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2016.12.017

Več raziskav na temo: vibration fatigue,
76
The Subpixel Resolution of Optical-Flow-Based Modal Analysis
 J. Javh, J. Slavič and M. Boltežar
Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. 88, p. 89–99, May 2017

download pdf   video   več   http://dx.doi.org/10.1016/j.ymssp.2016.11.009

Več raziskav na temo: optical methods,
75
The influence of washing machine-leg hardness on its dynamics response within component-mode synthesis techniques
 B. Starc, G. Čepon and M. Boltežar
International Journal of Mechanical Sciences, Volume 127, July 2017, Pages 23-30

download pdf   več   http://dx.doi.org/10.1016/j.ijmecsci.2016.10.005
74
Design of damping layout using spatial-damping identification methods
 M. Brumat, J. Slavič and M. Boltežar
International Journal of Mechanical Sciences, Volume 127, July 2016, Pages 41-46

download pdf   več   http://dx.doi.org/10.1016/j.ijmecsci.2016.07.041
73
Assessment of the Fatigue Parameters from Random Vibration Testing: Application to a Rivet Joint
 M. Česnik, J. Slavič and M. Boltežar
Journal of Mechanical Engineering, Volume 62, Issue 7-8, 2016, Pages 471-482

download pdf   več   http://dx.doi.org/10.5545/sv-jme.2016.3774

Več raziskav na temo: vibration fatigue,
72
Synchrosqueezed Wavelet Transform for Damping Identification
 M. Mihalec, J. Slavič and M. Boltežar
Mechanical Systems and Signal Processing, Volume 80, 1 December 2016, Pages 324-334

download pdf   Open source   več   http://dx.doi.org/10.1016/j.ymssp.2016.05.005

Več raziskav na temo: advanced signal processing,
71
Spatial damping identification in the frequency domain - A Theoretical and Experimental Comparison
 M. Brumat, J. Slavič and M. Boltežar
Journal of Sound and Vibration, 376:182 - 193, 2016

download pdf   več   http://dx.doi.org/10.1016/j.jsv.2016.04.006
70
Multiaxial Vibration Fatigue - A Theoretical and Experimental Comparison
 M. Mršnik, J. Slavič and M. Boltežar
Mechanical Systems and Signal Processing, Volumes 76–77, August 2016, Pages 409-423

download pdf   več   http://dx.doi.org/10.1016/j.ymssp.2016.02.012

Več raziskav na temo: vibration fatigue,
69
Vibration-Fatigue Damage Accumulation for Structural Dynamics with Non-linearities
 U. Proso, J. Slavič and M. Boltežar
International Journal of Mechanical Sciences 106 (2016): 72-77

download pdf   več   http://dx.doi.org/10.1016/j.ijmecsci.2015.12.005

Več raziskav na temo: vibration fatigue,
68
The influence of bearing stiffness on the vibration properties of statically overdetermined gearboxes
 M. Razpotnik, T. Bischof and M. Boltežar
Journal of Sound and Vibration, Volume 351, 1 September 2015, Pages 221-235

download pdf   več   http://dx.doi.org/10.1016/j.jsv.2015.04.021
67
Identification of Out-of-Plane Material Characteristics through Sheet-Metal Blanking
 Š. Bolka, J. Slavič and M. Boltežar
Journal of Mechanical Engineering 61(2015)4, 217-226

download pdf   več   http://dx.doi.org/10.5545/sv-jme.2014.2302
66
Multiaxial Fatigue Criteria for Random Stress Response - Theoretical and Experimental Comparison
 M. Mršnik, J. Slavič and M. Boltežar
Procedia Engineering, Volume 101, 2015, Pages 459-466

download pdf   več   http://dx.doi.org/10.1016/j.proeng.2015.02.055

Več raziskav na temo: vibration fatigue,
65
An interface force measurements-based substructure identification and an analysis of the uncertainty propagation
 T.Kranjc, J.Slavič and M. Boltežar
Mechanical Systems and Signal Processing, Volumes 56–57, May 2015, Pages 2-14

download pdf   več   http://dx.doi.org/10.1016/j.ymssp.2014.11.005
64
A comparison of the strain and the classic experimental modal analysis
 T. Kranjc, J. Slavič and M. Boltežar
Journal of Vibration and Control, published online 29 April 2014

download pdf   več   http://dx.doi.org/10.1177/1077546314533137

Več raziskav na temo: vibration fatigue,
63
Fatigue Damage for Sweep-Sine and Random Accelerated Vibration Testing
 V. Pahor Kos, J. Slavič and M. Boltežar
Advances in Mechanical Engineering ID 340545

več   http://ade.sagepub.com/content/7/1/340545.full.pdf

Več raziskav na temo: vibration fatigue,
62
Minimization of the positional errors for an accurate determination of the kinematic parameters of a rigid-body system with miniature inertial sensors
 J.Žumer, J.Slavič and M. Boltežar
Mechanism and Machine Theory, Volume 81, November 2014, Pages 193-208

download pdf   več   http://dx.doi.org/10.1016/j.mechmachtheory.2014.07.008
61
Vibrational Fatigue and Structural Dynamics for Harmonic and Random Loads
 M. Česnik and J. Slavič
Journal of Mechanical Engineering, Volume 60, Issue 5, 2014, Pages 339-348

download pdf   več   http://doi.org/10.5545/sv-jme.2014.1831

Več raziskav na temo: vibration fatigue,
60
Tuned-Sinusoidal Method for the Operational Modal Analysis of Small and Light Structures
 D. Rovšček, J. Slavič and M. Boltežar
Journal of Mechanical Engineering, Volume 60, Issues 3, 2014, Pages 187–194

download pdf   več   http://dx.doi.org/10.5545/sv-jme.2013.1371
59
Evaluation of the Young's Modulus of Rubber-Like Materials Bonded to Rigid Surfaces with Respect to Poisson's Ratio
 D. Koblar, J. Škofic and M. Boltežar
Journal of Mechanical Engineering, Volume 60, Issue 7-8, 2014, Pages 506-511

download pdf   več   http://dx.doi.org/10.5545/sv-jme.2013.1510
58
Parametric Study of a Permanent-Magnet Stepper Motor’s Stepping Accuracy Potential
 J. Škofic, D. Koblar and M. Boltežar
Journal of Mechanical Engineering, Volume 60, Issue 4, 2014, Pages 255-264

download pdf   več   http://dx.doi.org/10.5545/sv-jme.2013.1526
57
Structural-acoustic model of a rectangular plate-cavity system with an attached distributed mass and internal sound source: theory and experiment
 M.Pirnat, G.Čepon and M.Boltežar
Journal of Sound and Vibration, Volume 333, Issue 7, 31 March 2014, Pages 2003-2018

download pdf   več   http://dx.doi.org/10.1016/j.jsv.2013.11.044
56
A novel laboratory blanking apparatus for the experimental identification of blanking parameters
 J. Slavič, S. Bolka, V. Bratuš and M. Boltežar
Journal of Materials Processing Technology, Volume 214, Issue 2, February 2014, Pages 507-513

download pdf   video   več   http://dx.doi.org/doi:10.1016/j.jmatprotec.2013.10.006
55
The mass normalisation of the displacement and strain mode shapes in a strain experimental modal analysis using the mass-change strategy
 T. Kranjc, J. Slavič and M. Boltežar
Journal of Sound and Vibration, Volume 332, Issue 26, 23 December 2013, Pages 6968-6981

download pdf   video   več   http://dx.doi.org/10.1016/j.jsv.2013.08.015

Več raziskav na temo: vibration fatigue,
54
Evaluation of the frequency-dependent Young’s modulus and damping factor of rubber from experiment and their implementation in a finite-element analysis
 D. Koblar and M. Boltežar
Experimental Techniques, published online 11 November 2013

download pdf   več   http://dx.doi.org/10.1111/ext.12066
53
Numerical Modeling of the Rotor Movement in a Permanent-Magnet Stepper Motor
 J. Škofic and M. Boltežar
IET Electric Power Applications, Volume 8, Issue 4, 2014, Pages 155 – 163

download pdf   več   http://dx.doi.org/10.1049/iet-epa.2013.0274
52
A Generalized Magnetostrictive-Forces Approach to the Computation of the Magnetostriction-Induced Vibration of Laminated Steel Structures
 M. Javorski, G. Čepon, J. Slavič and M. Boltežar
IEEE Transactions on Magnetics, Vol. 49, No. 11, November 2013

download pdf   video   več   http://dx.doi.org/10.1109/TMAG.2013.2269316
51
Frequency-based structural modification for the case of base excitation
 M. Česnik, J. Slavič, P. Čermelj and M. Boltežar
Journal of Sound and Vibration, Volume 332, Issue 20, 30 September 2013, Pages 5029–5039

download pdf   več   http://dx.doi.org/10.1016/j.jsv.2013.04.038

Več raziskav na temo: vibration fatigue,
50
Operational mode-shape normalisation with a structural modification for small and light structures
 D. Rovšček, J. Slavič and M. Boltežar
Mechanical Systems and Signal Processing, Volume 42, Issues 1–2, January 2014, Pages 1–13

download pdf   video   več   http://dx.doi.org/10.1016/j.ymssp.2013.08.019
49
A Thick Anisotropic Plate Element in the Framework of an Absolute Nodal Coordinate Formulation
 M.Langerholc, J. Slavič and M.Boltežar
Nonlinear Dynamics, July 2013, Volume 73, Issue 1-2, pp 183-198

download pdf   več   http://dx.doi.org/10.1007/s11071-013-0778-y
48
Absolute Nodal Coordinates in Digital Image Correlation
 M.Langerholc, J. Slavič and M.Boltežar
Experimental Mechanics, June 2013, Volume 53, Issue 5, pp 807-818

download pdf   več   http://dx.doi.org/10.1007/s11340-012-9691-4
47
The use of strain sensors in an experimental modal analysis of small and light structures with free-free boundary conditions
 D. Rovšček, J. Slavič and M. Boltežar
Journal of Vibration and Control, 2013, Volume 19, Issue 7, May 2013, Pages 1072-1079

download pdf   več   http://dx.doi.org/10.1177/1077546312445058

Več raziskav na temo: vibration fatigue,
46
Introduction of the linear contact model in the dynamic model of laminated structure dynamics: an experimental and numerical identification
 M. Pirnat, G. Čepon and M. Boltežar
Mechanism and Machine Theory, Vol. 64, Pages 144–154

download pdf   več   http://dx.doi.org/10.1016/j.mechmachtheory.2013.02.003
45
A Multi-Axis Biodynamic Measuring Handle for a Human Hand-Arm System
 L. Knez, J. Slavič and M. Boltežar
Journal of Mechanical Engineering, Volume 59, Issue 2, FEB 2013, Pages 71-80

download pdf   več   http://ojs.sv-jme.eu/index.php/sv-jme/article/view/sv-jme.2012.709
44
Frequency-Domain Methods for a Vibration-Fatigue-Life Estimation - Application to Real Data
 M. Mršnik, J. Slavič and M. Boltežar
International Journal of Fatigue, Vol. 47, p. 8-17, 2013

download pdf   več   http://dx.doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2012.07.005

Več raziskav na temo: vibration fatigue,
43
Frequency Characteristics of Magnetostriction in Electrical Steel Related to the Structural Vibrations
 M. Javorski, J. Slavič and M. Boltežar
IEEE Transactions on Magnetics, Vol. 48, Issue 12, December 2012, Pages 4727–4734

download pdf   video   več   http://dx.doi.org/10.1109/TMAG.2012.2203314
42
Uninterrupted and accelerated vibrational fatigue testing with simultaneous monitoring of the natural frequency and damping
 M.Česnik, J. Slavič and M.Boltežar
Journal of Sound and Vibration, Vol. 331, Issue 24, 19 November 2012, Pages 5370–5382

download pdf   več   http://dx.doi.org/10.1016/j.jsv.2012.06.022

Več raziskav na temo: vibration fatigue,
41
An advanced nonlinear model of a low-g mems accelerometer for a computer pen
 J. Žumer, D. Reynaerts and M. Boltežar
Measurement, 2012, Volume 45, Issue 3, April 2012, Pages 459-468

več   http://dx.doi.org/10.1016/j.measurement.2011.10.027
40
Experimental validation of a complex, large-scale, rigid-body mechanism
 M.Langerholc, M.Česnik, J. Slavič and M.Boltežar
Engineering Structures, March 2012 vol. 36, Pages 220-227

download pdf   več   http://dx.doi.org/10.1016/j.engstruct.2011.12.014
39
Development of a liquid-flow pulsator
 A.Svete, J.Kutin, I.Bajsić and J. Slavič
Flow Measurement and Instrumentation, Vol 23, Issue 1, Mar 2012, Pages 1–8

več   http://dx.doi.org/10.1016/j.flowmeasinst.2011.12.002
38
Improved model of a ball bearing for the simulation of vibration signals due to faults during run-up
 M.Tadina and M.Boltežar
Journal of Sound and Vibration, Vol. 330, Issue 17, 15 August 2011, Pages 4287–4301

download pdf   več   http://dx.doi.org/10.1016/j.jsv.2011.03.031
37
Validation of a Flexible Multibody Belt-Drive Model
 G. Čepon, L. Manin and M. Boltežar
Journal of Mechanical Engineering, Volume 57, Issues 7-8, May 2011, Pages 539-546

več   http://ojs.sv-jme.eu/index.php/sv-jme/article/download/sv-jme.2010.257/168
36
Typical bearing-fault rating using force measurements: application to real data
 J. Slavič, A. Brković and M. Boltežar
Journal of Vibration and Control, December 2011 vol. 17 no. 14 2164-2174

download pdf   več   http://dx.doi.org/10.1177/1077546311399949
35
Damping identification with the Morlet-wave
 J. Slavič and M. Boltežar
Mechanical Systems and Signal Processing, 2011, Volume 25, Issue 5, July 2011, Pages 1632-1645

download pdf   Open source   več   http://dx.doi.org/10.1016/j.ymssp.2011.01.008

Več raziskav na temo: advanced signal processing,
34
Measuring Dynamic Loads on a Foldable City Bicycle
 M. Pirnat, Z. Savšek and M. Boltežar
Journal of Mechanical Engineering, Volume 57, Issue 1, JAN 2011, Pages 21-26

več   http://ojs.sv-jme.eu/index.php/sv-jme/article/view/sv-jme.2009.149/17
33
Experimental identification of the contact parameters between a V-ribbed belt and a pulley
 G. Čepon, L. Manin and M. Boltežar
Mechanism and Machine Theory, Volume 45, Issue 10, October 2010, Pages 1424-1433

več   http://dx.doi.org/10.1016/j.mechmachtheory.2010.05.006
32
Characterization of the Dynamic Behaviour of a Basketball Goal Mounted on a Ceiling
 M. Javorski, P. Čermelj and M. Boltežar
Journal of Mechanical Engineering, Volume 56, Issues 7-8, July-August 2010, Pages 505-510

download pdf   več  
31
On the modeling of vibration transmission over a spatially curved cable with casing
 M. Otrin and M. Boltežar
J. Sound Vib., 2009, Issues 4-5, Vol. 325, 798-815

več   http://dx.doi.org/10.1016/j.jsv.2009.03.045
30
Introduction of damping into flexible multibody belt-drive model
 G. Čepon, L.Manin and M. Boltežar
Journal of Sound and Vibration, Volume 324, Issues 1-2, 10 July 2009, Pages 283-296

več   http://dx.doi.org/10.1016/j.jsv.2009.02.001
29
Spatial-mode-shape identification using a continuous wavelet transform
 M. Česnik, J. Slavič and M. Boltežar
Journal of Mechanical Engineering, Volume 55, 5, May 2009, Pages 277-285

več   http://www.sv-jme.eu/tekoci-letnik/strojniski-vestnik-55-2009-5/

Več raziskav na temo: advanced signal processing,
28
The influence of the coordinate reduction on the identification of the joint dynamic properties
 D. Čelič and M. Boltežar
Mech. syst. signal process., Volume 23, Issue 4, May 2009, Pages 1260-1271

več   http://dx.doi.org/10.1016/j.ymssp.2008.11.002
27
Identification of the dynamic properties of joints using frequency–response functions
 D. Čelič and M. Boltežar
Journal of Sound and Vibration, Volume 317, Issues 1-2, 21 October 2008, Pages 158-174

več   http://dx.doi.org/10.1016/j.jsv.2008.03.009
26
Characterization of the vibrations and structural noise of a suction unit's cover
 J. Žumer, A. Biček and M. Boltežar
Strojniški vestnik = Journal of Mechanical Engineering, 2008, Volume 54, Issue 12, 2008, Pages 883-891

download pdf   več  
25
Dynamics of a belt-drive system using a linear complementarity problem for the belt–pulley contact description
 G. Čepon and M. Boltežar
Journal of Sound and Vibration, Volume 319, Issues 3–5, 23 January 2009, Pages 1019-1035

več   http://dx.doi.org/10.1016/j.jsv.2008.07.005
24
The vibration over a spatially curved steel wire with an outer band
 M. Otrin and M. Boltežar
Journal of Mech Eng., 2007, vol. 53, 10, 635-656

download pdf   več   http://www.fs.uni-lj.si/sv/English/index.htm
23
Vibration Analysis of an Alternator's Rectifier
 V. Pahor Kos, M. Furlan, M. Berce and M. Boltežar
Journal of Mech Eng., 2007, vol. 53, 10, 714-725

download pdf   več   http://www.fs.uni-lj.si/sv/English/index.htm
22
A new approach to roughness-induced vibrations on a slider
 J. Slavič, M.D. Bryant and M. Boltežar
Journal of Sound and Vibration, Volume 306, Issues 3-5, 9 October 2007, Pages 732-750

download pdf   več   http://dx.doi.org/10.1016/j.jsv.2007.06.036
21
Damped lateral vibrations of straight and curved cables with no axial pre-load
 M. Otrin and M. Boltežar
Journal of Sound and Vibration, 2007, vol. 300, Issues 3-5, 676-694

več   http://dx.doi.org/10.1016/j.jsv.2006.08.032
20
Computing the dynamic response of an axially moving continuum
 G. Cepon and M. Boltežar
Journal of Sound and Vibration, 2007, vol 300, is 1-2, 316-329

več   http://dx.doi.org/10.1016/j.jsv.2006.08.014
19
Simulating Multibody Dynamics With Rough Contact Surfaces and Run-in Wear
 J. Slavič and M. Boltežar
Nonlinear Dynamics, Vol 45, Num 3-4, August 2006, 353 - 365

download pdf   več   http://dx.doi.org/10.1007/s11071-005-9012-x
18
Modelling localised nonlinearities using the harmonic nonlinear super model
 P. Cermelj and M. Boltežar
Journal of Sound and Vibration, 2006, vol. 298, 4-5, 1099-1112

več   http://dx.doi.org/10.1016/j.jsv.2006.06.042
17
Fault Detection of DC Electric Motors Using the Bispectral Analysis
 M. Boltežar and J. Slavič
Meccanica, Vol 41, Num 3, June 2006, 283-297

download pdf   več   http://dx.doi.org/10.1007/s11012-005-5898-0
16
Measuring the dynamic forces to identify the friction of a graphite-copper contact for variable temperature and current
 J. Slavič and M. Boltežar
Wear, Vol 260, Issues 9-10, May 2006, 1136-1144

download pdf   več   http://dx.doi.org/10.1016/j.wear.2005.07.016
15
Non-linearity and non-smoothness in multi-body dynamics : application to woodpecker toy
 J. Slavič and M. Boltežar
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science, 2006, vol 220, issue 3, 285-296

download pdf   video   več   http://dx.doi.org/10.1243/095440605X31562
14
Modelling and analyzing the dynamics of an electric-motor brush
 J. Slavič, M. Nastran and M. Boltežar
Journal of Mech Eng., 2006, vol 52, issue 2, 126-137

download pdf   več   http://www.fs.uni-lj.si/sv/English/index.htm
13
Vibro-acoustic modelling of an alternator
 M. Furlan, R. Rebec, A. Černigoj, D. Čelič, P. Čermelj and M. Boltežar
Journal of Mech Eng., 2006, vol. 52, 2, 126-137

download pdf   več   http://www.fs.uni-lj.si/sv/English/index.htm
12
Viscously damped transverse vibrations of an axially-moving string
 N. Jaksić and M. Boltežar
Journal of Mech Eng., 2005, vol 51, issue 9, 560-569

več  
11
Enhancements to the continuous wavelet transform for damping identifications on short signals
 M. Boltežar and J. Slavič
Mechanical Systems and Signal Processing, Sep 2004, Volume 18, Issue 5, p. 1065-1076

download pdf   več   http://dx.doi.org/10.1016/j.ymssp.2004.01.004

Več raziskav na temo: advanced signal processing,
10
On the optimality during parameter identification
 M. Boltežar and N. Jaksić
Journal of Sound and Vibration, Volume 275, Issues 1–2, 6 August 2004, Pages 331-349

več   http://dx.doi.org/10.1016/j.jsv.2003.06.026
9
An indirect approach to investigating the dynamics of a structure containing ball bearings
 P. Čermelj and M. Boltežar
Journal of Sound and Vibration, Volume 276, Issues 1–2, 6 September 2004, Pages 401-417

več   http://doi.org/10.1016/j.jsv.2003.07.039
8
Fault detection in DC electro motors using the continuous wavelet transform
 M. Boltežar, I. Simonovski and M. Furlan
Meccanica, 2003, vol. 38, is. 2, 251-264

več   http://www.kluweronline. com/issn/0025-6455
7
The norms and variances of the Gabor, Morlet and general harmonic wavelet functions
 I. Simonovski and M. Boltežar
Journal of Sound and Vibration, Volume 264, Issue 3, 10 July 2003, Pages 545-557

več   http://dx.doi.org/10.1016/S0022-460X(02)01206-3
6
A coupled electromagnetic-mechanical-acoustic model of a DC electric motor
 M. Furlan, A. Černigoj and M. Boltežar
Compel, 2003, vol 22, is 4, 1155-1165

več   http://www.emeraldinsight.com
5
Damping identification using a continuous wavelet transform: application to real data
 J. Slavič, I. Simonovski and M. Boltežar
Journal of Sound and Vibration, Volume 262, Issue 2, 24 April 2003, Pages 291-307

download pdf   več   http://dx.doi.org/10.1016/S0022-460X(02)01032-5

Več raziskav na temo: advanced signal processing,
4
Enhanced identification of damping using continuous wavelet transform
 J. Slavič and M. Boltežar
Journal of Mech Eng., 2002, Vol 48, Issue 11, 621-631

download pdf   več   http://www.fs.uni-lj.si/sv/English/index.htm

Več raziskav na temo: advanced signal processing,
3
Parameter identification for single-degree-of-freedom dynamic systems
 N. Jaksić and M. Boltežar
Journal of Mech. Eng., 2002, vol 48, is. 6, 302-317

več  
2
Bispectral analysis of the cutting process
 I. Simonovski, M. Boltežar, J. Gradišek, E. Govekar, I. Grabec and A. Kuhelj
Mechanical system and signal processing, 2002, vol 16, is 6, 1093-1104

več  
1
Measurement of the bending vibration frequencies of a rotating turbo wheel using an optical fibre reflective sensor
 J. Slavič, P. Čermelj, A. Babnik, J. Rejec, J. Možina and M. Boltežar
Measurement Science and Technology, 2002, vol. 13, 4, 477-482

download pdf   več   http://dx.doi.org/10.1088/0957-0233/13/4/308