Gregor Čepon's home page at Laboratory for Dynamics of Machines and Structures

Gregor Čepon

Kontaktni podatki

Profesor

Gregor Čepon, dr.

  Ladisk, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
  gregor.cepon@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 229
Scholar Home Xs
Izobrazba
Nazivi
Patenti
Interesi
Učbeniki
1
Statika in kinematika
 G. Čepon, M. Pogačar and M. Kodrič
Faculty of Mech Eng, Univ of Ljubljana, 2023

več  
Znanstveni članki
Za poln izpis glejte bazo Cobiss
33
Strategija hibridnega modeliranja za generiranje učnih podatkov za namen spremljanja poškodovanosti struktur s strojnim učenjem
 T. Vrtač, D. Ocepek, M. Česnik, G. Čepon and M. Boltežar
Mechanical systems and signal processing, 2023

download pdf   več   https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2023.110937
32
Ocena lokacije vzbujanja strukture z uporabo ArUco markerjev
 G. Čepon, D. Ocepek, M. Kodrič, M. Demšar, T. Bregar and M. Boltežar
Experimental Techniques, 2023

download pdf   več   https://link.springer.com/article/10.1007/s40799-023-00646-0
31
Učenje nevronskih mrež z metodami dinamskega podstrukturiranja: Aplikacija za identifikacijo spojev
 J. Korbar, D. Ocepek, G. Čepon and M. Boltežar
Mechanical Systems and Signal Processing, 2023

download pdf   več   https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2023.110426
30
Razširitev polja specifičnih deformacij 3D natisnjene strukture z metodo hibridnega modeliranja
 M. Kodrič, G. Čepon and M. Boltežar
Measurement, 2023

download pdf   več   https://doi.org/10.1016/j.measurement.2022.112339
29
Predikcija frekvenčnih prenosnih funkcij sistemov v obratovalnih režimih na osnovi posredne karakterizacije vira vzbujanja
 D. Ocepek, T. Vrtač, G. Čepon and M. Boltežar
Mechanical Systems and Signal Processing, 2023

download pdf   več   https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2022.109542
28
Metoda mešanja ekvivalentnih modelov v modalni domeni
 M. Pogačar, D. Ocepek, F. Trainotti, G. Čepon and M. Boltežar
Mechanical Systems and Signal Processing, 2022

download pdf   več   https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2022.109239
27
Karakterizacija variacij lokacij zaznaval v metodah analize prenosnih poti
 D. Ocepek, G. Čepon and M. Boltežar
Journal of Sound and Vibration, 2022

download pdf   več   https://doi.org/10.1016/j.jsv.2022.116888
26
Karakterizacija sistematičnih napak s občutljivostno analizo v okviru metode podstrukturiranja v frekvenčni domeni
 G. Čepon, D. Ocepek, J. Korbar, T. Bregar and M. Boltežar
Mechanical Systems and Signal Processing, 2022

download pdf   več   https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2021.108800
25
pyFBS: Python paket za podstrukturiranje v frekvenčni domeni
 T. Bregar, A. El Mahmoudi, M. Kodrič, D. Ocepek, F. Trainotti, M. Pogačar, M. Göldeli, G. Čepon, M. Boltežar and D. Rixen
Journal of Open Source Software, 2022

download pdf   več   https://doi.org/10.21105/joss.03399
24
Dinamska razširitev z mešanjem ekvivalentnih modelov: od omejenega števila točk do polnega dinamskega odziva
 M. Kodrič, T. Bregar, G. Čepon and M. Boltežar
Measurement, 2022

download pdf   več   https://doi.org/10.1016/j.measurement.2021.110522
23
Omilitev več-točkovnih povezav v modalnem podstrukturiranje z uporabo razcepa singularne vrednosti
 M. Pogačar, G. Čepon and M. Boltežar
Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. 163, p. 108109, January 2022

download pdf   več   https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2021.108109
22
Merjenje strukturne admitance z akustičnimi merilnimi metodami v okviru metodologije dinamskega podstrukturiranja
 D. Ocepek, M. Kodrič, G. Čepon and M. Boltežar
Applied Acoustics, 2021

download pdf   več   https://doi.org/10.1016/j.apacoust.2021.108115
21
Identifikacija nekonsistentnih meritev v frekvenčnem podstrukturiranju
 M. Kodrič, G. Čepon and M. Boltežar
Mechanical Systems and Signal Processing, 2021

download pdf   več   https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2020.107562
20
Identifikacija modalnih parametrov v bližini vozlov modalnih oblik z uporabo različnih tipov odzivnih modelov
 M. Pogačar, T. Bregar, G. Čepon and M. Boltežar
Measurement, 2020

download pdf   več   http://doi.org/10.1016/j.measurement.2020.108793
19
Predikcija polnega polja FPF iz šumnih meritev hitre kamere z uporabo metode dinamskega podstrukturiranja
 T. Bregar, K. Zaletelj, G. Čepon, J. Slavič and M. Boltežar
Mechanical Systems and Signal Processing, 2020

download pdf   več   http://doi.org/10.1016/j.ymssp.2020.107263

Več raziskav na temo: optical methods,
18
Primerjava razširjene in standardne transformacije virtualne točke na kompleksni testni strukturi
 T. Bregar, A. El Mahmoudi, G. Čepon, D. J. Rixen and M. Boltežar
Experimental Techniques, August 2020

download pdf   več   http://doi.org/10.1007/s40799-020-00398-1
17
Including directly measured rotations in the virtual point transformation
 T. Bregar, N. Holeček, G. Čepon, D. J. Rixen and M. Boltežar
Mechanical Systems and Signal Processing, p. 106440, October 2019

download pdf   več   https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2019.106440
16
On multibody-system equilibrium-point selection during joint-parameter identification: A numerical and experimental analysis
 G. Čepon, J. Rogelj, L. Knez and M. Boltežar
Mechanism and Machine Theory, Volume 128, October 2018, Pages 287–297

download pdf   več   http://doi.org/10.1016/j.mechmachtheory.2018.06.006
15
On the performance of direct piezoelectric rotational accelerometers in experimental structural dynamics
 A. Drozg, J. Rogelj, G. Čepon and M. Boltežar
Measurement, Volume 127, October 2018, Pages 292–298

download pdf   več   http://doi.org/10.1016/j.measurement.2018.05.081
14
A Smooth Contact-State Transition in a Dynamic Model of Rolling-Element Bearings
 M. Razpotnik, G. Čepon and M. Boltežar
Journal of Sound and Vibration, Volume 430, 15 September 2018, Pages 196–213

download pdf   več   http://doi.org/10.1016/j.jsv.2018.05.041
13
Introduction of Welds into the Dynamic Model of Laminated Structures
 P. Ogrinec, G. Čepon and M. Boltežar
Journal of Mechanical Engineering, Volume 64, February 2018, Pages 73-81

download pdf   več   http://doi.org/10.5545/sv-jme.2017.4915
12
Coupled thermo-structural analysis of a bimetallic strip using the absolute nodal coordinate formulation
 G. Čepon, B. Starc, B. Zupančič and M. Boltežar
Multibody System Dynamics, 2017

download pdf   več   http://dx.doi.org/10.1007/s11044-017-9574-7
11
Full-degrees-of-freedom frequency based substructuring
 A. Drozg, G. Čepon and M. Boltežar
Mechanical Systems and Signal Processing, Volume 98, 1 January 2018, Pages 570-579

download pdf   več   http://dx.doi.org/10.1016/j.ymssp.2017.04.051
10
A mixed-contact formulation for a dynamics simulation of flexible systems: an integration with model-reduction techniques
 B. Starc, G. Čepon and M. Boltežar
Journal of Sound and Vibration, Volume 393, April 2017, Pages 145-156

download pdf   več   http://dx.doi.org/10.1016/j.jsv.2017.01.026
9
The influence of washing machine-leg hardness on its dynamics response within component-mode synthesis techniques
 B. Starc, G. Čepon and M. Boltežar
International Journal of Mechanical Sciences, Volume 127, July 2017, Pages 23-30

download pdf   več   http://dx.doi.org/10.1016/j.ijmecsci.2016.10.005
8
Structural-acoustic model of a rectangular plate-cavity system with an attached distributed mass and internal sound source: theory and experiment
 M.Pirnat, G.Čepon and M.Boltežar
Journal of Sound and Vibration, Volume 333, Issue 7, 31 March 2014, Pages 2003-2018

download pdf   več   http://dx.doi.org/10.1016/j.jsv.2013.11.044
7
A Generalized Magnetostrictive-Forces Approach to the Computation of the Magnetostriction-Induced Vibration of Laminated Steel Structures
 M. Javorski, G. Čepon, J. Slavič and M. Boltežar
IEEE Transactions on Magnetics, Vol. 49, No. 11, November 2013

download pdf   video   več   http://dx.doi.org/10.1109/TMAG.2013.2269316
6
Introduction of the linear contact model in the dynamic model of laminated structure dynamics: an experimental and numerical identification
 M. Pirnat, G. Čepon and M. Boltežar
Mechanism and Machine Theory, Vol. 64, Pages 144–154

download pdf   več   http://dx.doi.org/10.1016/j.mechmachtheory.2013.02.003
5
Validation of a Flexible Multibody Belt-Drive Model
 G. Čepon, L. Manin and M. Boltežar
Journal of Mechanical Engineering, Volume 57, Issues 7-8, May 2011, Pages 539-546

več   http://ojs.sv-jme.eu/index.php/sv-jme/article/download/sv-jme.2010.257/168
4
Experimental identification of the contact parameters between a V-ribbed belt and a pulley
 G. Čepon, L. Manin and M. Boltežar
Mechanism and Machine Theory, Volume 45, Issue 10, October 2010, Pages 1424-1433

več   http://dx.doi.org/10.1016/j.mechmachtheory.2010.05.006
3
Introduction of damping into flexible multibody belt-drive model
 G. Čepon, L.Manin and M. Boltežar
Journal of Sound and Vibration, Volume 324, Issues 1-2, 10 July 2009, Pages 283-296

več   http://dx.doi.org/10.1016/j.jsv.2009.02.001
2
Dynamics of a belt-drive system using a linear complementarity problem for the belt–pulley contact description
 G. Čepon and M. Boltežar
Journal of Sound and Vibration, Volume 319, Issues 3–5, 23 January 2009, Pages 1019-1035

več   http://dx.doi.org/10.1016/j.jsv.2008.07.005
1
Computing the dynamic response of an axially moving continuum
 G. Cepon and M. Boltežar
Journal of Sound and Vibration, 2007, vol 300, is 1-2, 316-329

več   http://dx.doi.org/10.1016/j.jsv.2006.08.014