Laboratory for Dynamics of Machines and Structures

Dinamika togih teles

Univerzitetni študijski program, 2. letnik (3. semester)
45 ur predavanj + 30 ur vaj
Predavatelja

Professor

Janko Slavič, PhD

  janko.slavic@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 226
jankoslavic     jankoslavic    

Professor

Miha Boltežar, PhD

  miha.boltezar@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 608
Asistenta

Assistant Professor

Martin Česnik, PhD

  martin.cesnik@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 227

Assistant

Klemen Zaletelj, PhD

  klemen.zaletelj@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 228
klemengit    
Študijski in izpitni red
Dinamika togih teles 2023/2024
Domače naloge
moj.ladisk.si
Domače naloge sprejemate in oddajate preko spletne aplikacije.
Prenosi
Učbenik: Dinamika, mehanska nihanja in mehanika tekočin  
Rešeni izpiti in kolokviji (kot so se izvajali do leta 2012)   [Laboratorijske vaje]
Opis predmeta
Kinetika
Ponovitev Newtonove kinetike masne točke. Kinetika sistema masnih točk in togega telesa: zakon o gibanju masnega središča, zakon o vrtilni količini, masni vztrajnostni momenti. Kinetična energija, gibalna in vrtilna količina pri rotaciji togega telesa. Kinetika vrtenja togega telesa okrog stalne osi, balansiranje rotorjev. Vztrajnik. Kinetika ravninskega gibanja togega telesa in kinetika vrtenja togega telesa okrog stalne točke. Trk in udar.
Nihanja
Nihanja z 1 prostostno stopnjo, lastna dušena, vsiljena harmonska, izolacija nihanj, meritve vibracij, kritična hitrost rotorjev. Nihanja z nekaj prostostnimi stopnjami: lastna in vsiljena harmonska z 2 prostostnima stopnjama. Posplošitev na n prostostnih stopenj, matrični zapis. Gibljivi sistemi.
Literatura pri predmetu
Spletne povezave