Laboratory for Dynamics of Machines and Structures

Znanstveni članki na: advanced signal processing

9
Eksperimentalna modalna analiza na podlagi intenzitete slikovnih točk
 I. Tomac, J. Slavič and D. Gorjup
Mechanical Systems and Signal Processing, Volume 202, November 2023, 110686

download pdf   več   https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2023.110686
8
Modalna identifikacija v časovni domeni na podlagi Morletovega integrala
 I. Tomac and J. Slavič
Mechanical Systems and Signal Processing, Volume 192, June 2023, 110243

download pdf   Open source   video   več   https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2023.110243
7
Identifikacija dušenja na podlagi meritev s hitro kamero
 I. Tomac and J. Slavič
Mechanical Systems and Signal Processing, Volume 166, March 2022, 108485

download pdf   Open source   video   več   https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2021.108485
6
Synchrosqueezed Wavelet Transform for Damping Identification
 M. Mihalec, J. Slavič and M. Boltežar
Mechanical Systems and Signal Processing, Volume 80, 1 December 2016, Pages 324-334

download pdf   Open source   več   http://dx.doi.org/10.1016/j.ymssp.2016.05.005
5
Damping identification with the Morlet-wave
 J. Slavič and M. Boltežar
Mechanical Systems and Signal Processing, 2011, Volume 25, Issue 5, July 2011, Pages 1632-1645

download pdf   Open source   več   http://dx.doi.org/10.1016/j.ymssp.2011.01.008
4
Spatial-mode-shape identification using a continuous wavelet transform
 M. Česnik, J. Slavič and M. Boltežar
Journal of Mechanical Engineering, Volume 55, 5, May 2009, Pages 277-285

več   http://www.sv-jme.eu/tekoci-letnik/strojniski-vestnik-55-2009-5/
3
Enhancements to the continuous wavelet transform for damping identifications on short signals
 M. Boltežar and J. Slavič
Mechanical Systems and Signal Processing, Sep 2004, Volume 18, Issue 5, p. 1065-1076

download pdf   več   http://dx.doi.org/10.1016/j.ymssp.2004.01.004
2
Damping identification using a continuous wavelet transform: application to real data
 J. Slavič, I. Simonovski and M. Boltežar
Journal of Sound and Vibration, Volume 262, Issue 2, 24 April 2003, Pages 291-307

download pdf   več   http://dx.doi.org/10.1016/S0022-460X(02)01032-5
1
Enhanced identification of damping using continuous wavelet transform
 J. Slavič and M. Boltežar
Journal of Mech Eng., 2002, Vol 48, Issue 11, 621-631

download pdf   več   http://www.fs.uni-lj.si/sv/English/index.htm