Ivan Tomac's home page at Laboratory for Dynamics of Machines and Structures

Ivan Tomac

Kontaktni podatki

MSCA IF Fellow (Izredni profesor)

Ivan Tomac, dr.

  Fakulteta za elektrotehniko, strojništvo in ladjedelništvo v Splitu, Univerza v Splitu
  ivan.tomac@fs.uni-lj.si
  +385 21 305 964
itomac     ivantomac1    
Scholar Home Xs
Izobrazba
Področja dela
Objave
Seznam objav
3
Eksperimentalna modalna analiza na podlagi intenzitete slikovnih točk
 I. Tomac, J. Slavič and D. Gorjup
Mechanical Systems and Signal Processing, Volume 202, November 2023, 110686

download pdf   več   https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2023.110686

Več raziskav na temo: advanced signal processing, optical methods,
2
Modalna identifikacija v časovni domeni na podlagi Morletovega integrala
 I. Tomac and J. Slavič
Mechanical Systems and Signal Processing, Volume 192, June 2023, 110243

download pdf   Open source   video   več   https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2023.110243

Več raziskav na temo: advanced signal processing,
1
Identifikacija dušenja na podlagi meritev s hitro kamero
 I. Tomac and J. Slavič
Mechanical Systems and Signal Processing, Volume 166, March 2022, 108485

download pdf   Open source   video   več   https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2021.108485

Več raziskav na temo: advanced signal processing, optical methods,