Martin Česnik's home page at Laboratory for Dynamics of Machines and Structures

Martin Česnik

Kontaktni podatki

Docent

Martin Česnik, dr.

  Ladisk, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
  martin.cesnik@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 227
Scholar Home Xs
Nazivi
Izobrazba
Nagrade in priznanja
Interesi
Učbeniki
1
Vibracijsko utrujanje s spektralnimi metodami: od strukturne dinamike do utrujenostne poškodbe - teorija in eksperiment
 J. Slavič, M. Mršnik, M. Česnik, J. Javh and M. Boltežar
Elsevier, Sep 2020

več  

Več raziskav na temo: vibration fatigue,
Znanstveni članki
Za polni izpis glejte bazo Cobiss
11
Strategija hibridnega modeliranja za generiranje učnih podatkov za namen spremljanja poškodovanosti struktur s strojnim učenjem
 T. Vrtač, D. Ocepek, M. Česnik, G. Čepon and M. Boltežar
Mechanical systems and signal processing, 2023

download pdf   več   https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2023.110937
10
Pospešena karakterizacija vibracijskega utrujanja 3D natisnjenih struktur: Aplikacija na PLA vzorce, izdelane z metodo ciljnega nalaganja
 M. Česnik, J. Slavič and M. Boltežar
International Journal of Fatigue, Volume 171, June 2023

download pdf   več   https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2023.107574

Več raziskav na temo: vibration fatigue, 3D printing,
9
Vibration fatigue at half-sine impulse excitation in the time and frequency domains
 P. Ogrinec, J. Slavič, M. Česnik and M. Boltežar
International Journal of Fatigue, Volume 123, June 2019, Pages 308-317

download pdf   več   http://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.031

Več raziskav na temo: vibration fatigue,
8
Non-Stationarity Index in Vibration Fatigue: Theoretical and Experimental Research
 L. Capponi, M. Česnik, J. Slavič, F. Cianetti and M. Boltežar
International Journal of Fatigue, Volume 104, November 2017, Pages 221-230

download pdf   več   http://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2017.07.020

Več raziskav na temo: vibration fatigue,
7
Non-Gaussianity and Non-Stationarity in Vibration Fatigue
 M. Palmieri, M. Česnik, J. Slavič, F. Cianetti and M. Boltežar
International Journal of Fatigue, Volume 97, April 2017, Pages 9-19

download pdf   več   http://dx.doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2016.12.017

Več raziskav na temo: vibration fatigue,
6
Assessment of the Fatigue Parameters from Random Vibration Testing: Application to a Rivet Joint
 M. Česnik, J. Slavič and M. Boltežar
Journal of Mechanical Engineering, Volume 62, Issue 7-8, 2016, Pages 471-482

download pdf   več   http://dx.doi.org/10.5545/sv-jme.2016.3774

Več raziskav na temo: vibration fatigue,
5
Vibrational Fatigue and Structural Dynamics for Harmonic and Random Loads
 M. Česnik and J. Slavič
Journal of Mechanical Engineering, Volume 60, Issue 5, 2014, Pages 339-348

download pdf   več   http://doi.org/10.5545/sv-jme.2014.1831

Več raziskav na temo: vibration fatigue,
4
Frequency-based structural modification for the case of base excitation
 M. Česnik, J. Slavič, P. Čermelj and M. Boltežar
Journal of Sound and Vibration, Volume 332, Issue 20, 30 September 2013, Pages 5029–5039

download pdf   več   http://dx.doi.org/10.1016/j.jsv.2013.04.038

Več raziskav na temo: vibration fatigue,
3
Uninterrupted and accelerated vibrational fatigue testing with simultaneous monitoring of the natural frequency and damping
 M.Česnik, J. Slavič and M.Boltežar
Journal of Sound and Vibration, Vol. 331, Issue 24, 19 November 2012, Pages 5370–5382

download pdf   več   http://dx.doi.org/10.1016/j.jsv.2012.06.022

Več raziskav na temo: vibration fatigue,
2
Experimental validation of a complex, large-scale, rigid-body mechanism
 M.Langerholc, M.Česnik, J. Slavič and M.Boltežar
Engineering Structures, March 2012 vol. 36, Pages 220-227

download pdf   več   http://dx.doi.org/10.1016/j.engstruct.2011.12.014
1
Spatial-mode-shape identification using a continuous wavelet transform
 M. Česnik, J. Slavič and M. Boltežar
Journal of Mechanical Engineering, Volume 55, 5, May 2009, Pages 277-285

več   http://www.sv-jme.eu/tekoci-letnik/strojniski-vestnik-55-2009-5/

Več raziskav na temo: advanced signal processing,
Diplomsko delo
3
Dušenje določene lastne oblike 3D natisnjenega metamaterialaveč  
2
Termične razmere in širjenje razpoke pri vibracijskem utrujanju 3D natisnjene struktureveč  
1
Identification of modal parameters using continuous wavelet transform

Diploma thesis, LADISK, Faculty of Mech Eng, Univ of Ljubljana & Pipistrel d.o.o., March 2009

več   http://www.fs.uni-lj.si