Domen Gorjup's home page at Laboratory for Dynamics of Machines and Structures

Domen Gorjup

Kontakt

Asistent

Domen Gorjup, dr.

  Ladisk, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
  domen.gorjup@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 227
domengorjup    
Scholar Home Xs
Izobrazba
Projekti, štipendije
Interesi
Znanstveni članki
Za polni izpis glejte bazo Cobiss
4
Eksperimentalna modalna analiza na podlagi intenzitete slikovnih točk
 I. Tomac, J. Slavič and D. Gorjup
Mechanical Systems and Signal Processing, Volume 202, November 2023, 110686

download pdf   več   https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2023.110686

Več raziskav na temo: advanced signal processing, optical methods,
3
Večnivojska parametrizacija na podlagi ukrivljenosti in posodabljanje modela z uporabo 3D-odziva polnega polja
 K. Zaletelj, D. Gorjup, J. Slavič and M. Boltežar
Mechanical Systems and Signal Processing, 2023

download pdf   več   https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2022.109927

Več raziskav na temo: optical methods,
2
Slikanje spektralnih komponent z več pogledi za identifikacijo 3D obratovalnih oblik
 D. Gorjup, J. Slavič, A. Babnik and M. Boltežar
Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. 152, p. 107456, May 2021

download pdf   video   več   https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2020.107456

Več raziskav na temo: optical methods,
1
Frekvenčna triangulacija za identifikacijo polnega polja prostorskih obratovalnih oblik​
 D. Gorjup, J. Slavič and M. Boltežar
Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. 133, p. 106287, August 2019

download pdf   video   več   http://doi.org/10.1016/j.ymssp.2019.106287

Več raziskav na temo: optical methods,
Magistrska naloga
1
Identifikacija kinematike teles s pomočjo korelacije digitalnih slikveč