Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 

Višja dinamika

Magistrski študijski program, obvezen predmet za smer: Mehanika
1. letnik (2. semester)
30 ur predavanj + 30 ur vaj
Predavatelj

Profesor

Janko Slavič, dr.

  janko.slavic@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 226
jankoslavic     jankoslavic    
Študijski in izpitni red
[Višja dinamika 2023/24]   
Cilji predmeta
Cilj predmeta je nadgradnja študija inženirske Newtonovske dinamike iz prve stopnje z razširitvijo v Lagrangeovem, posplošenem smislu ter razširitev osnovnih pojmov iz mehanskih nihanj na sisteme z več prostostnimi stopnjami.
Kompetence:
Download
Za Mathematica datoteke namestite Wolfram CFD Player)
[Matlab in Python koda za reševanje dif. enačb]

[Laboratorijske vaje - zvezni sistemi]   [Primer reševanja diferencialnih enačb]   [Naloge - Analitična mehanika]   [Primeri nalog]   [Preizkusi-nihanja]   [Laboratorijska vaja 1]   [Laboratorijske vaje 2, 4 in 5]  
[Lagrange - izpeljava enakosti]   [Robni pogoji]   [Sistem z več prostosnimi stopnjami-Lab vaja 2008]  
[Fourierjeva vrsta]   [Udarna motnja]   [Lagrangeve enačbe v Mathematici]   [Periodicno vzbujanje]   [Udarna motnja]   [Sistem z n-PS]   [Zvezni sistemi]   [Nelinearni sistemi]   [Uvod v Mathematico]
Primeri industrijskih projektov, ki so blizu predmetu
3
Reducing engine-borne vibrations of a motorbike

LADISK, Faculty of Mech Eng, Univ of Ljubljana, (Confidential) 2007

več   http://www.tomos.si
2
Parametric model of omnidirectional display device (Omni 450 prn, Omni 650 prn, Omni 1300 prn)

LADISK, Faculty of Mech Eng, Univ of Ljubljana, (Confidential) 2006

video   več   http://www.kolektorgroup.com
1
Dynamic model of the electric-motor brush

LADISK, Faculty of Mech Eng, Univ of Ljubljana, (Confidential), 2005

več   http://www.domel.si
Literatura
Spletne povezave